Her er det nye styret i KA

KA-styret 2019-2021. F.v. Oddbjørn Eide, Toril Solevåg (2. vara), Harald Askeland (nestleder), Hege Hovland Malterud (leder), Gard Sandaker-Nielsen, Lill Tone Grahl-Jacobsen, Terje Wiik (3. vara) og Harald Hegstad (1. vara). Ann Kristin Langeland og Inga Marie Nordstrand var ikke til stede. Foto: KA
Publisert: 30/04/2019
Hege Hovland Malterud får en ny periode som styreleder. Harald Askeland er ny nestleder.

Landsrådet i KA valgte tirsdag formiddag styre for perioden 2019-2021.

– KA er i dag en profesjonell, kompetent og relevant arbeidsgiverorganisasjon. Det er helt nødvendig for å sikre kontinuerlig kvalitetsutvikling av kirken – og tilhørende organisasjoner – som en god og forutsigbar arbeidsgiver for alle tilsatte. Det trenger vi for å videreutvikle gode relasjoner på tvers av linjer og med andre aktører i samfunnet, sa Hege Hovland Malterud i sin valgtale.

Hun ble valgt ved akklamasjon til en ny periode som styreleder.

– Vi trenger mer kompetanseutvikling for kirkelig tilsatte og folkevalgte. Vi trenger solid lokal, regional og nasjonal ledelse. Og vi trenger bærekraftige og forutsigbare rammebetingelser, avtaleverk for videre vekst og utvikling for kirken. KA er en viktig bidragsyter for å få til det, og jeg vil gjerne være med å ta ansvar for det videre. Nå – i vår tid – i tida for ny lov, nye krav, nye ordninger og nye muligheter.

Det ble ikke fremmet alternative styrekandidater. Det eneste endringsforslaget gikk på rekkefølgen på vararepresentantene, men dette forslaget falt. Valgkomiteens innstilling ble dermed vedtatt uten endringer.

Styret i KA består nå av følgende:

  • Leder: Hege Hovland Malterud (gjenvalgt)
  • Nestleder: Harald Askeland (styremedlem i forrige periode)
  • Styremedlemmer: Ann Kristin Langeland (ny), Gard Realf Sandaker–Nielsen (gjenvalgt), Inga Marie Nordstrand (ny), Lill Tone Grahl-Jakobsen (gjenvalgt), Oddbjørn Eide (ny).
  • Varamedlemmer: 1. Harald Hegstad. 2. Toril Solevåg. 3. Terje Wiik (alle nye)

Styremedlemmene som nå er valgt er presentert på sidene 39-51 i sakspapirene til landsrådet.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone