Samler kirkeledere for å svare på regjeringens diakoni-utfordring

Kjell Ingolf Ropstad (innfelt) kommer til KAs storkommunekonferanse 2019. Foto: KA/KrF
Publisert: 15/04/2019
Kjell Ingolf Ropstad innleder årets storkommunekonferanse med å snakke om trossamfunnenes betydning i lokalsamfunnet. Konferansens hovedtema er sosial samskaping og hvordan kirken kan bidra til et bedre samfunn.

«Regjeringen vil stimulere til økt samarbeid mellom kommunene og trossamfunnene for å løse sosiale og diakonale utfordringer», heter det i Granavolden-erklæringen. Sammen med de største kirkelige fellesrådene tar KA tak tematikken: Sosial samskaping er hovedtema under årets storkommunekonferanse.

«Det er positivt at trossamfunnenes betydning både for enkeltmennesker og for samfunnet så tydelig anerkjennes, også som alliert for kommunene i arbeidet for å løse sosiale og diakonale utfordringer i lokalsamfunnet. Plattformens grunnlagstenkning om at samfunnet bygges nedenfra, har her fått konsekvenser også på tros- og livssynsområdet», uttalte administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs, da regjeringsplattformen ble lagt fram i januar.

Håper å inspirere

Nå følger KA opp med å sette samarbeid om diakonale/sosiale tiltak mellom kirke og kommune på dagsorden under den tradisjonelle storkommunekonferansen mandag 3. juni. Konferansen er for fellesrådsledere, kirkeverger og proster i de 25 største kommunene og fra de to stiftsbyene som ikke er i denne kategorien.

– Samarbeid mellom kirke og kommune er aktuelt i alle kommuner og har lange tradisjoner over hele landet, men ofte er det de største som går foran. Vi vil løfte fram formuleringen om «økt samarbeid mellom kommunene og trossamfunnene» i regjeringserklæringen og håper å inspirere de kirkelige fellesrådene – i samarbeid med menighetsrådene – til å gripe muligheten til å bli enda mer relevante, synlige og tjenende som lokalkirke, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

Trosminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har bekreftet sin ankomst til konferansen og er bedt om å snakke om trossamfunnenes betydning i lokalsamfunnet.

Lokale erfaringer fra samarbeid

Konferansens hovedforedragsholder er Lars Ueland Kobro. Han har omfattende prosjektledererfaring fra både sosialt arbeid, næringsutvikling og fra kulturfeltet. Han brukes ofte til inspirasjonsforedrag og veiledning knyttet til denne tematikken og kommunale/regionale utviklingsprosesser. På storkommunekonferansen har han fått overskriften «Samskaping som strategi for diakonal innovasjon – en Sareptas krukke eller ny kanin i hatten?».

Deltakerne vil dessuten få høre praktiske erfaringer fra prosjekter der kirke og kommunale allerede samarbeider godt «for å løse sosiale og diakonale utfordringer», slik det heter i regjeringserklæringen.

Arbeidet med ny kirkeordning

På programmet 3. juni står også det videre arbeidet med ny kirkeordning. Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, presenterer forslaget til skisse og fremdriftsplan som Kirkerådet skal drøfte på sitt junimøte. Tre konferansedeltakere er invitert til å gi respons.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone