Ny særavtale om kirkelige stillinger er godkjent

Publisert: 22/03/2019
Forhandlingsresultatet er godkjent av KAs styre og fagforeningene. Den viktigste endringen handler om arbeid på leir.

For en uke siden kom KA og fagforeningene kom i mål med forhandlingene om ny særavtale om kirkelige stillinger. Det fremforhandlet resultat er nå godkjent og kan iverksettes.

Den mest sentrale endringen i avtalen er at de lokale parter kan søke de sentrale fagforeningene om inntil 16 timer aktiv arbeidstid per døgn for arbeid på leir for fellesråds- og menighetsrådsansatte. Dette innebærer at ordningen med oppdeling av arbeidstid i en aktiv og en passiv del, utgår.

Leirsøknader skal fortsatt godkjennes

Leirsøknadene skal fremdeles sendes på e-post til KA og vil bli sendt videre til de aktuelle fagforeningene for godkjenning. Prosedyre for leirsøknad som ligger på KAs nettsider skal fremdeles benyttes, men må tilpasses den nye ordningen. Revisjon av prosedyren vil bli foretatt i løpet av kort tid.

Videre ble partene enige om å flytte leirbestemmelsene i arbeidstidsavtalen for prester inn i særavtale om kirkelige stillinger. For prester i rDnk er det inngått avtale om sentral godkjenning for inntil 16 timer arbeidstid per døgn, slik at det ikke skal søkes for den enkelte leir for prestene. For øvrige er bestemmelsene like for hele Den norske kirke.

Samtidig ble punktet om ubunden tid for kirkemusikerne gjort gjeldende også for prester i rDnk (overført fra arbeidstidsavtalen). Disse endringene er ikke av materiell karakter.

Kun to avtaler gjenstår

Øvrige endringer vil bli omtalt og nærmere redegjort for i rundskriv. Her vil vi også omtale endringer i særavtalene som ble reforhandlet før jul. Endringene i disse avtalene er av begrenset materielt omfang.

Rundskrivet vil bli publisert så snart som mulig.

Nå er det kun revisjon av arbeidstidsavtalen for prester og lederavtalen for proster i rDnk som gjenstår, og disse vil bli reforhandlet primo april.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone