Mer enn 70 deltok på nytt kurs om arbeidstid

F.v. Torhild S. Johannessen (Delta), Silje Letmolie Hjeldsbakken (KA), Marianne Liaklev (KA) og Trond Dahlen (Creo). Foto: Geir Møller
Publisert: 21/03/2019
KA og fagforeningene samlet arbeidsgivere og tillitsvalgte i fellesrådslinjen til kurs om arbeidstid og arbeidstidsplanlegging. – Samarbeidet med Delta og Creo har vært veldig godt, og det har bidratt til å styrke relasjonene sentralt, sier Marianne Liaklev i KA.

– Det er lenge siden sist de sentrale parter holdt felles arbeidstidskurs, og vi opplevde at kursdeltagerne både var interesserte og engasjerte i tematikken, sier Marianne Liaklev, forhandlingsleder i KA.

Sammen med kollega Silje Letmolie Hjeldsbakken og fagforeningsrepresentantene Torhild S. Johannessen (Delta) og Trond Dahlen (Creo) holdt hun denne uken kurs om arbeidstid og arbeidstidsplanlegging. Kursene var initiert og subsidiert av OU-styret og ble arrangert på Gardermoen og i Bergen.

– Mange interessante diskusjoner

Målet var å heve kompetansen både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og å styrke lokalt samarbeid om arbeidstidsplanlegging.

– Vi hadde mange interessante diskusjoner, og eksempler fra hverdagen bidro til å belyse hvilke utfordringer fellesrådene står overfor på dette området. Vernet som ligger i arbeidstidsbestemmelsene er helt sentralt og noe som både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden må forholde seg aktivt til, sier Liaklev.

– Har gitt styrkede relasjoner

Hun sier at samarbeidet med Delta og Creo om å utvikle og gjennomføre kursopplegget har vært veldig godt.

– Dette har bidratt til å styrke relasjonene sentralt. Det tas sikte på å gjennomføre ytterligere ett kurs til høsten med samme tematikk, opplyser Liaklev.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone