Starter opp ny runde med populær lederutvikling

Asbjørn Paulsen, Kristine Thorstvedt og Bård Andreas Bårdsen har gått KAs lederutviklingsprogram og anbefaler andre ledere å gjøre det samme. Foto: KA
Publisert: 21/03/2019
KAs lederutviklingsprogram skal bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i kirkelige og ideelle virksomheter.

– Det er veldig kjekt og lærerikt, og man får startet et godt nettverk sammen med andre ledere. Og så får man tenkt litt over hvordan man selv er som leder, og hvordan man vil jobbe som leder videre i kirken, sier kirkeverge i Ås, Kristine Thorstvedt.

Hun er en av mange som har gått KAs lederutviklingsprogram.

MELD DEG PÅ HER

Tar opp krav og konkrete situasjoner

KA har gjennom flere år arrangert kurs i lederutvikling. Høsten 2019 starter man opp et nytt lederutviklingsprogram. Den første av tre samlinger blir i september på Sjømannskirkens og Diakonhjemmets «storstue» El Campanario utenfor Malaga i Spania.

– Det blir om lag 30 timers variert undervisning på hver samling med rom for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling fra deltakerne. Noe av arbeidet vil bli tilrettelagt som veiledningsgrupper. Deltakerne vil gjennom dette få mulighet til å reflektere over egen arbeidssituasjon i en mindre gruppe, og diskutere nærmere for eksempel hvordan håndtere konkrete situasjoner eller krav som en lederstilling innebærer, sier seniorrådgiver i KA, Linn Maria Kierulf.

Lederutviklingsprogrammet har som målsetting at deltakerne skal få kunnskap om sentrale emner innenfor organisasjons- og ledelsesfaget, og hvordan denne kunnskapen kan forstås og anvendes innenfor en kirkelig/ideell kontekst.

Bredt spekter av deltakere

– Opplegget er tilrettelagt for ledere med personalansvar blant KAs medlemmer. Det være seg kirkeverger, stiftsdirektører, proster, generalsekretærer, personalsjefer og andre. Det vil også være åpent for ledere i kirkelige og ideelle virksomheter som ikke er medlemmer i KA, sier Kierulf.

Lederutviklingsprogrammet tar utgangspunkt i et behovsdrevet kompetansebegrep der kompetanse forstås som evne til å håndtere komplekse krav, situasjoner og utfordringer.

Kurset er et samarbeid mellom KA og VID vitenskapelige høgskole. Man legger opp til at deltakerne tar eksamen i HR-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø og organisering, ledelse og endring i ideell sektor.

Er dette noe for deg? Se mer informasjon og påmelding til lederutviklingsprogrammet her.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone