I mål med de fleste særavtalene

Publisert: 14/03/2019
Enighet om ny særavtale for kirkelige stillinger.

Torsdag ettermiddag ble partene i forhandlingene enige om særavtale for kirkelige stillinger for 2019-2020. Det vi si at alle særavtalene nå er ferdig forhandlet, bortsett fra de to arbeidstids- og lederavtalene for prester og proster i rettssubjektet Den norske kirke (Kirkerådet).

– Det er gjort noen justeringer blant annet i bestemmelsene om arbeid på leir, og vi vil informere nærmere om disse og andre endringer straks det fremforhandlede resultatet er formelt godkjent av blant annet KAs styre. Det vil ta noen dager, opplyser forhandlingsleder i KA, Marianne Liaklev.

Hun minner samtidig om at Hovedavtalen er prolongert ut 2019 uten endringer. Trykket utgave av Hovedtariffavtalen for Den norske kirke 01.05.2018-30.04.2020 skal nå være alle medlemmene i hende. Den er også tilgjengelig her.

Trykket utgave av Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer er snart klar for utsending.

Særavtaletekstene på KAs hjemmeside vil bli oppdatert i forhandlingsresultatene i nær fremtid.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone