Debattinnlegg: Tilhørighetsordningen sikrer likebehandling

Foto: Bo Mathisen/Kirkerådet
Publisert: 22/02/2019
Tilhørighetsordningen sikrer økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunn, enten de døper barn, voksne eller ikke i det hele tatt. Det burde også Human-Etisk Forbund støtte opp om, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs og Ingrid Vad Nilsen.

«Jens Brun-Pedersen skaper i sitt innlegg i Vårt Land 18. februar et feilaktig inntrykk av at tilhørighetsordningen bare gjelder for Den norske kirke. Paragraf 5 i Lov om trudomssamfunn og ymist anna og paragraf 3 i kirkeloven slår imidlertid fast at alle barn fra fødselen tilhører det trossamfunnet foreldrene er medlem av», skriver administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA og direktør Ingrid Vad Nilsen i et innlegg i Vårt Land 23. februar.

– Signal om at statsråden vil finne en løsning

I en kronikk i samme avis 9. februar utfordret de trosminister Kjell Ingolf Ropstad til å følge opp Granavolden-plattformens formulering om å «forbedre tilhørighetsordningen»:

«Fra 1. oktober i fjor mistet Den norske kirke tilgangen til å søke opp nyfødte barn av medlemmer i Folkeregisteret. Dette innebærer at arbeidet med å invitere til dåp blir mye vanskeligere og ressurskrevende enn tidligere, men det betyr også at kirken i praksis ikke klarer å oppfylle sin lovbestemte forpliktelse til å ha oversikt over sine tilhørige (udøpte barn av medlemmer). Når regjeringen i sin plattform går inn for å ‘forbedre tilhørighetsordningen’, forstår vi det som et signal om at statsråden vil finne en løsning på dette spørsmålet, slik at tilhørighetsordningen kan gis mening og reelt innhold.»

– Fører til likebehandling av tros- og livssynssamfunn

Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbund skriver i et svarinnlegg 18. februar: «Stadig flere synes det er viktig at medlemskap i noe så følsomt som et livssynssamfunn, bør være basert på aktiv innmelding – enten av barna selv etter fylte 15 år eller gjennom foreldres valg av dåp for sine barn.» Han ber derfor politikerne bør avslå anmodningen fra Hougsnæs og Nilsen «om å få tilbake den nattlige oversendingen fra Folkeregisteret med opplysninger om alle nyfødte i Norge siste døgn».

Hougsnæs og Nilsen påpeker i sitt svar at tilhørighetsordningen fører til økonomisk likebehandling av de ulike tros- og livssynssamfunnene: «Tilhørighetsordningen sikrer at for eksempel pinsemenigheter, der man ikke døpes som barn og dermed ikke oppnår fullt medlemskap før man er i stand til å velge dette selv, mottar tilskudd for tilhørende barn. Slik fører tilhørighetsordningen til likebehandling av tros- og livssynssamfunn, uavhengig av barnedåp, troendes dåp eller ingen dåp», skriver de.

Les hele innlegget til Marit Halvorsen Hougsnæs og Ingrid Vad Nilsen her.

 

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone