Ny konferanse: KA setter kirkebyggforvaltning på agendaen

Avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie ønsker velkommen til den første Kirkebygg- og gravplasskonferansen. Den arrangeres i Oslo 21.-22. mai. Foto: KA
Publisert: 21/02/2019
Det mangler ikke på utfordringer når det gjelder kirkens eiendommer i fremtiden. KAs nye kirkebygg- og gravplasskonferanse skal gjøre deltakerne bedre rustet til å møte disse.

– For første gang inviterer vi til en todagers spennende og innholdsrik kirkebyggkonferanse. Dette skjer 21. og 22. mai, og overskriften for alt som skjer er «Bedre rustet for det som kommer». Der vil gode foredragsholdere løfte frem aktuelle temaer for dere som forvalter disse unike byggene og eiendommene, sier direktør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

Hva skjer med ny forskrift?

Deltakerne vil få innsikt i flere aktuelle problemstillinger:

  • I juli i år trer det i kraft en ny byggherreforskrift. Hvilke konsekvenser får den nye forskriften for kirkeverger og byggansvarlige i de kirkelige fellesrådene?
  • Er reglene for offentlige anskaffelser bare besvær eller er de et målrettet verktøy for å få det man trenger med den beste kvaliteten og den riktige prisen?
  • KAs kirkekontrollrapport fra i fjor dokumenterte at kirkene allerede merker klimaendringene, og i årene som kommer vil et stort antall kirker utsettes for større råtefare enn i dag. Hva har endret klima å si for vedlikeholdet av kirkebyggene fremover?

– Konferansen retter seg mot dem som har ansvar for vedlikehold av kirkebygg: Kirkeverger, byggledere, prosjektledere, driftsledere og andre, sier Letmolie.

Flom på gravplassen

I tillegg til interessante foredrag fra for eksempel Riksantikvaren, NTNU og Meteorologisk institutt, vil det bli en befaring med byvandring til en kirke i nærheten av konferansen på Helsfyr i Oslo.

I det hele tatt til konferansen bli full av innhold med praktiske erfaringer og eksempler. Blant annet vil dette gjelde programposten «Ansvar ved store nedbørsmengder og etiske problemstillinger»

– Per Øistein Rogstad er kirkeverge Kvinesdal. Han vil dele erfaringene man gjorde seg da flommen rammet gravplassen ved Kvinesdal kirke. Her vil også direktør for sektorpolitikk og styring i KA, Øystein Dahle, ta for seg etikk rundt gravplass og flom, sier Letmolie.

Slik driver du miljøvennlig

En annen kirkeverge med mye praktisk erfaring å dele er Øyvind Sandholt i Nannestad. Han er ansatt i et fellesråd som har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2014, og alle de fire menigheter ser registrert som grønne menigheter.

– Med bakgrunn i dette arbeidet vil Sandholt foredra om praktisk miljøledelse, sier Randi Moskvil Letmolie.

Meld deg på Kirkebygg- og gravplasskonferansen 2019 her!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone