Hva gjør du når krisen rammer i din egen virksomhet?

Foto: DSB/flickr
Publisert: 07/02/2019
Beredskap er mer enn store ord og høytsvevende planer. Plutselig en dag kan du trenge det.
Hva gjør du når krisen rammer i din egen virksomhet?Randi Moskvil Letmolie.

– Hva gjør du når krisen rammer din egen virksomhet? spurte avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie i KA fra scenen under Kirkerådets fagdag for beredskap på sikkerhet på Gardermoen nylig.

I salen satt rundt 160 representanter for en rekke virksomheter i Den norske kirke. Letmolie, som er direktør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, tok for seg hva slags beredskap som bør være på plass på lokalplan i kirken.

Utgangspunktet er en veileder i beredskap for kirkelige fellesråd og menighetsråd som KA utarbeider i samarbeid med Kirkerådet.

Når konfirmantbussen krasjer

– Se for dere at det skjer en ulykke med en buss full av konfirmanter fra deres menighet. Hvem eier den krisen da? fortsatte Letmolie.

– Kanskje skulle denne bussen til konfirmantopplegget til Skjærgårds i en uke. Da snakker vi første uka i juli, og man risikerer at halvparten av foreldrene er på ferie. De aller fleste ansatte er også på ferie. Da er det viktig å ha planer og en beredskap på plass.

Letmolie har selv kjent behovet for beredskap på kroppen. Da hun jobbet som rektor på en privatskole på 90-tallet, opplevde hun at skolen begynte å brenne.

– Da forelå det ingen beredskapsplaner, og jeg måtte hjem og begynne å lage en ringeliste, fortalte hun.

Pålitelige og robuste barrierer

Letmolie ga tilhørerne en innføring hva som ligger i en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

– Når dere nå har utarbeidet en god oversikt over uønskede kriser og synliggjort ansvarsfordelingen, er dere klar for å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), som på mange måter er kjernen i et hvert beredskapsarbeid. Først når man har kunnskap om hva som kan ramme organisasjonen, kan man lage handlingsplaner som kan bidra til å håndtere og begrense krisene som oppstår

Hvordan man kan redusere konsekvens og sannsynlighet for en uønsket hendelse gjennom bowtie-prinsippet, var også tema. Dette er en analysemetode for å sikre at man har pålitelige og robuste barrierer mot hendelser eller forhold som medfører risiko.

– Skaff dere oversikten

Avdelingsdirektøren oppfordret virksomhetene til å få på plass et såkalt tiltakskort.

– Da vil dere få systematisert de forskjellige handlingene man må foreta seg ved en hendelse, både når det gjelder å skaffe seg oversikt, alvorlighetsgrad, informasjon og ivaretakelse av pårørende og ansatte, sa Letmolie.

Målet med fagdagen var å sørge for at alle som jobber med beredskap i kirken, på alle nivåer, har en felles forståelsesramme for totalberedskap og kirkens rolle i denne. Noen ganger vil dette være som ressurs i kriser i samfunnet, mens det andre ganger kan være som eier av krisen i egen virksomhet.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone