Marianne (38) står i spissen når KA skal sikre gode avtaler

Marianne Liaklev er KAs nye forhandlingsleder. Foto: KA
Publisert: 07/02/2019
Hun har lang erfaring med å håndtere vanskelige personalsaker og tariffspørsmål. Det kommer godt med i Marianne Liaklevs nye rolle i som forhandlingsleder.

Samtidig som KAs nye avdelingsstruktur trådte i kraft i august i fjor, gikk advokatfullmektig Marianne Liaklev (38) inn som forhandlingsleder.

– Det innebærer at jeg har ansvaret for å planlegge, forberede og gjennomføre tarifforhandlinger med fagforeningene som vi har avtale med. En viktig del av forberedelsene er å innhente innspill og forankre eventuelle endringer i tariffavtalene som vi ser behov for hos medlemsvirksomhetene, sier hun.

Liaklev er tydelig på hvilket ansvar hun og hennes avdeling har.

– Det at KA opptrer på vegne av de mange medlemsvirksomhetene som har overdratt partsansvaret til oss, innebærer et stort ansvar som vi tar på det største alvor og som vi ønsker å forvalte til det beste for våre medlemmer, sier hun.

– De ansatte er medlemsvirksomhetenes største og viktigste ressurs, samtidig som at lønn er en av de største utgiftspostene de har. KAs viktigste mål blir derfor å finne en god balanse mellom å sørge for at kirkelig sektor forblir en attraktiv arbeidsplass samtidig som at vi påser at de ansattes lønns-  og arbeidsvilkår tilpasses de økonomiske rammevilkårene som virksomhetene er bundet til.

Kan håndtere det vanskelige

Liaklev er utdannet jurist fra Universitet i Oslo, med spesialisering i individuell og kollektiv arbeidsrett. Etter endte studier fikk hun jobb i Justisdepartementet, hvor hun jobbet i det som den gang het Kriminalomsorgsavdelingen. Parallelt med jobben i Justisdepartementet var hun i flere år oppnevnt som megler i Konfliktrådet i Oslo og Akershus og meglet både i saker knyttet til straffbare forhold og sivile konflikter.

Hun har arbeidet med et bredt spekter av arbeidsgiverrelaterte spørsmål, med tyngdepunktet mot individuell arbeidsrett.

– I min forrige stilling jobbet jeg i all hovedsak med enkeltsaker og rådgivning til medlemmene. Det å bistå medlemmene i alt fra krevende personalsaker og oppsigelser til god og effektiv rådgivning på løpende problemstillinger i arbeidshverdagen til de kirkelige virksomhetene, er en viktig del av KAs oppgaver. Jeg kommer til å fortsette med å arbeide med enkeltsaker og rådgivning i tillegg til mine nye oppgaver, forteller hun.

Når den ferske forhandlingslederen ikke er opptatt med konkrete forhandlinger, vil tiden blant gå med til arbeid i partssammensatte utvalg, som består av representanter fra arbeidsgiversiden og fagforeningsiden.

Viktige kurs og konferanser på trappene

– En del av dette arbeidet innebærer å utvikle og gjennomføre partssammensatte kurs, for eksempel kurs i arbeidstid og arbeidstidsplanlegging som KA og fagforeningene skal holde sammen på Gardermoen og i Bergen i mars, forteller Liaklev.

Arbeidsgiveravdelingen er også involvert i KAs strategikonferanser som går av stabelen rundt i landet i perioden mars-mai.

LES MER: Strategikonferansene: Vårens viktigste møteplass for KA-sektoren

– Her vil vi ta opp aktuelle temaer til opplysning og debatt. På konferansene blir det blant annet lønnsforhandlingene til våren et tema. I tillegg til å informere om økonomiske rammer og muligheter, vil vi gjerne ha tilbakemeldinger og debatt om mulige løsninger fra medlemmene, sier Liaklev.

– Dere er også i gang med å forhandle ferdig de siste særavtalene?

– Vanligvis reforhandles de sentrale særavtalene før jul annet hvert år, men denne gangen ble partene enige om å utsette reforhandling av særavtalen for kirkelige stillinger. Årsaken var at et partssammensatt utvalg trengte mer tid i sitt arbeid med dette, sier forhandlingslederen.

PÅMELDING: Meld deg på strategikonferanse for ditt bispedømme her

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone