Får to millioner til å løfte undervisningen i kirken

Foto: Kirkerådet
Publisert: 17/01/2019
Ny tilskuddsordning skal bidra til at flere ansatte i Den norske kirke kan oppfylle utdanningskravene. Det kan også bety lavere turnover blant kateketer og menighetspedagoger.

– Totalt i denne tilskuddordningen snakker vi om cirka to millioner kroner. Jeg vil si dette er et betydelig beløp, sier Øystein Dahle, direktør i avdeling for sektorpolitikk og styring i KA.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at flere som i dag er tilsatt i stillinger innen kirkelig undervisning i Den norske kirke kan oppfylle utdanningskravene som er satt for enten menighetspedagog eller kateket. En slik satsning vil blant annet følge opp et kirkemøtevedtak fra 2015 om undervisningstjenesten i Den norske kirke.

– Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har brakt med seg flere undervisningsstillinger, men mange av de ansatte i slike stillinger mangler de formelle kvalifikasjonene som kateket og menighetspedagog, sier Dahle.

Bedre kvalitet, rekruttering og motivasjon

Kirkerådet, KA og arbeidstakerpartene på KA-sektoren vil i 2019 og 2020 sammen bidra til et felles løft for en kompetanseheving i undervisningsstillinger i kirken. Dette vil skje gjennom såkalte OU-midler fra KA-sektoren og prosjektmidler fra Kirkerådet.

– Et kompetanseløft vil bidra både til høyere faglig kvalitet i det kirkelige undervisningsarbeid, styrke rekrutteringssituasjonen i undervisningsstillinger og styrke motivasjon og faglig bevissthet for dem som er tilsatt innen kirkelig undervisning. Erfaringsmessig vil heving av kompetanse bidra til at den tilsatte blir i stillingen over lengre tid. Vi får en lavere turnover, forsetter Dahle.

Ber alle vurdere ordningen

Midlene vil bli forvaltet av Fagutvalg for kirkelig undervisning som er etablert av OU-styret i KA-sektoren. Dahle oppfordrer alle kirkelige arbeidsgivere om å vurdere om det er noe av deres tilsatte som vil kunne ha nytte av denne ordningen. Han håper at de kirkelige fellesrådene vil erfare at kompetanseløftet vil være et bidrag til å styrke det lokalkirkelige undervisningsarbeidet.

Søknadsfrister:

  • 15. februar for studier som pågår våren 2019
  • 1. mai for studier som igangsettes høsten 2019
  • 1. oktober for studier som igangsettes våren 2020.

Les mer om ordningen på OU-ordningens nettside.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone