Arrangerer menighetsbladkurs i Trondheim etter god respons i Bergen

Trygve W. Jordheim, kommunikasjonssjef i KA. Foto: KA
Publisert: 20/02/2019
«Et proft kurs for alle menighetsbladredaktører. Et must også for den erfarne!», skriver en av deltakerne på KAs første menighetsbladkurs. 26.-27. september blir det kurs i Trondheim.

KAs nye kurs for menighetsbladredaktører hadde premiere i Bergen 18. og 19. februar. Et fullbooket kurs finner sted i Oslo i april, og det er også planlagt en runde i hovedstaden i september. Nå er det klart at det blir kurs i Erkebispegården i Trondheim 26. og 27. september. Hamar og Stavanger vurderes også.

– Det er veldig gøy å få så god respons på et nytt kurstilbud, sier Trygve W. Jordheim i KA.

– Et proft kurs for alle redaktører

I Bergen deltok 26 personer, både ansatte og frivillige. En av deltakerne, sokneprest og redaktør Per Hjemdal i Etne, skriver i evalueringen: «Matnyttig og inspirerande inn mot det mest vidtfemnande talerøyr kyrkjelyden har! Engasjert kursleiar som delte røynsle og refleksjon.»

Hilde K. Wolter, redaktør i Helg i Birkeland og Sædalen skriver: «Nyttig kurs for alle som jobber med menighetsbladet! Interessante tema og gode tips til arbeidet videre.»

To andre deltakere skriver: «Et proft kurs for alle menighetsbladredaktører. Et must også for den erfarne!». «Veldig bra kurs! Ein blir gjort oppmerksom på små, viktige ting som kan gjere bladet enda bedre.»

Leses av flere enn du tror

I kursbeskrivelsen vises det til den eneste tilgjengelige forskningen som finnes på feltet, nemlig en rapport fra Magnhild Landrø: «Menighetsbladet leses av flere enn du tror: Av dem som mottar et menighetsblad, sier 80 prosent at de leser det. Av disse igjen er 80 prosent folk som sjelden eller aldri går i kirken. 54 prosent av leserne oppgir å ha ‘lite’ eller ‘intet’ eierskap til den kristne tro.»

Rapporten besvarer langt på vei spørsmålet i sin egen tittel – «Menighetsbladet – en overlevning eller en mulighet?» – med at menighetsbladet fortsatt er en mulighet.

– Men er det ikke sosiale medier som er fremtiden?

– Sosiale medier er både nåtiden og fremtiden, men det er en helt annen type kommunikasjonsverktøy enn et menighetsblad. Som kirke når vi ikke de store massene gjennom sosiale medier, fordi der skreddersyr man sin egen informasjonsstrøm. I folks fysiske postkasse er det imidlertid fortsatt plass til det de ikke aktivt oppsøker, men som de likevel har lyst til å lese, sier Jordheim.

Erfaringsutveksling og idéutvikling

– Menighetsbladet er et unikt, lokalt produkt, og det må lages med det som utgangspunkt. Samtidig er det mye som er felles rent metodisk, og her håper jeg at et kurs vil være til hjelp for de mange som kanskje sitter litt alene med denne oppgaven rundt omkring. Dessuten så tror jeg det vil være fint for mange menighetsbladredaktører å bli kjent med andre i samme situasjon. Det kommer til å bli mye erfaringsutveksling og felles idéutvikling på kurset, lover kommunikasjonssjefen.

Kurset passer både for redaktører og for andre som jobber med menighetsblad. Jordheim legger til at han gjerne hører fra lokale aktører med tanke på behovet for kurs andre steder i landet. Han treffes på e-post eller på telefon 970 71 856.

Påmelding:
Kurs i Trondheim 26.-27. september
Kurs i Oslo 19.-20. september

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone