Mange vil lære å lære å lage menighetsblad – setter opp nye kurs

Trygve W. Jordheim, kommunikasjonssjef i KA. Foto: KA
Publisert: 16/01/2019
KAs nye kurs for menighetsbladredaktører ble raskt fullbooket. Nå settes det opp kurs også i Bergen i februar og nytt kurs i Oslo i september. Andre byer vurderes.

– Det er veldig gøy å få så god respons på et nytt kurstilbud, sier Trygve W. Jordheim i KA.

Den forholdsvis ferske kommunikasjonssjefen forteller at mange har spurt ham om KA kan tilby et kurs for menighetsbladredaktører, men at han var usikker på hvor stort markedet og behovet faktisk var.

Først ble det satt opp kurs i Oslo i april, og dette ble fulltegnet på et par dager. Nå blir det også kurs i Bergen 18.-19. februar, og det er allerede planlagt nytt kurs i Oslo i september.

Leses av flere enn du tror

I kursbeskrivelsen vises det til den eneste tilgjengelige forskningen som finnes på feltet, nemlig en rapport fra Magnhild Landrø: «Menighetsbladet leses av flere enn du tror: Av dem som mottar et menighetsblad, sier 80 prosent at de leser det. Av disse igjen er 80 prosent folk som sjelden eller aldri går i kirken. 54 prosent av leserne oppgir å ha ‘lite’ eller ‘intet’ eierskap til den kristne tro.»

Rapporten besvarer langt på vei spørsmålet i sin egen tittel – «Menighetsbladet – en overlevning eller en mulighet?» – med at menighetsbladet fortsatt er en mulighet.

– Men er det ikke sosiale medier som er fremtiden?

– Sosiale medier er både nåtiden og fremtiden, men det er en helt annen type kommunikasjonsverktøy enn et menighetsblad. Som kirke når vi ikke de store massene gjennom sosiale medier, fordi der skreddersyr man sin egen informasjonsstrøm. I folks fysiske postkasse er det imidlertid fortsatt plass til det de ikke aktivt oppsøker, men som de likevel har lyst til å lese, sier Jordheim.

Erfaringsutveksling og idéutvikling

– Menighetsbladet er et unikt, lokalt produkt, og det må lages med det som utgangspunkt. Samtidig er det mye som er felles rent metodisk, og her håper jeg at et kurs vil være til hjelp for de mange som kanskje sitter litt alene med denne oppgaven rundt omkring. Dessuten så tror jeg det vil være fint for mange menighetsbladredaktører å bli kjent med andre i samme situasjon. Det kommer til å bli mye erfaringsutveksling og felles idéutvikling på kurset, lover kommunikasjonssjefen.

Kurset passer både for redaktører og for andre som jobber med menighetsblad. Jordheim legger til at han gjerne hører fra lokale aktører med tanke på behovet for kurs andre steder i landet. Han treffes på e-post eller på telefon 970 71 856.

Påmelding:
Kurs i Bergen 18.-19. februar
Kurs i Oslo 19.-20. september

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone