Nye regler for beskatning av bonuspoeng, naturalytelser, gaver og rabatter

Finansminister Siv Jensen. Foto: © 2015 Alexander Helberg, © IC Hendel /Frp/flickr
Publisert: 07/03/2019
Nå må ansatte skatte av bonuspoeng som opptjenes i jobb dersom disse brukes privat. Samtidig økes det skattefrie beløpet en ansatt kan motta gaver for.

NB! Saken ble først publisert 3. januar 2019, men er oppdatert 7. mars etter at regjeringen endret beløpsgrensene for skattefrie gaver, naturalytelser og personalrabatter.

1. januar 2019 ble det innført nye regler for arbeidsgivers ansvar og beløp for beskatning.

– KAs medlemmer bør særlig merke seg det som omhandler bruk av bonuspoeng opptjent i jobb og gaver fra arbeidsgiver, sier direktør i KAs administrasjons- og økonomiavdeling, Knut Are Hole.

  • Bonusytelser (for eksempel fra flyselskap) opptjent i jobbsammenheng er skattepliktige som fordel vunnet ved arbeid dersom poengene benyttes privat. Fordelen skal verdsettes til det den samme reisen eller oppholdet ville kostet på samme tidspunkt, uten bruk av bonuspoeng. Dette innebærer at man må ta utgangspunkt i hva det ville kostet å bestille det samme setet på den samme flighten, eller det samme hotellrommet, på det aktuelle reisetidspunktet uten bruk av bonuspoeng. Det er prisen på bestillingstidspunktet som da skal legges til grunn.
  • Det antas at det i de fleste tilfeller er mulig å skille på hvordan bonuspoengene er opptjent. Dersom dette er vanskelig, skal det legges til grunn at antatt private opptjente bonuspoeng benyttes først, eventuelt foreta en forholdsmessig fordeling.
  • Bonus opptjent via for eksempel kredittkort er også omfattet av ordningen.
  • Det vil ikke være skatte- eller rapporteringsplikt for bagatellmessige bonuser/kickbacks arbeidstageren mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidsgiver, som for eksempel Trumf-poeng.

Når en ansatt benytter bonuspoeng, skal verdien innrapporteres som lønn. Det vil si at arbeidstakeren får skatt på beløpet og arbeidsgiveren må betale arbeidsgiveravgift på beløpet.

Nye regler for beskatning av bonuspoeng, naturalytelser, gaver og rabatterKnut Are Hole i KA.

Tre forskjellige tilnærminger

Arbeidsgiver har tre mulige tilnærminger for å praktisere de nye reglene for bonuspoeng:

1. Arbeidsgiver kan innføre forbud mot å tjene opp bonuspoeng på jobbreiser og utlegg for arbeidsgiver. Ingen skatteplikt.

2. Arbeidsgiver kan tillate opptjening av bonuspoeng på jobbreiser og utlegg for arbeidsgiver, men de opptjente poengene må brukes på reiser og overnattinger i jobbsammenheng. Ingen skatteplikt.

3. Arbeidsgiver tillater å tjene opp bonuspoeng på jobbreiser og utlegg for arbeidsgiver, og den ansatte kan bruke disse privat. Uttak er skattepliktig og arbeidsgiveravgift tilkommer. Arbeidsgiver må legge til rette for innrapportering av bruk til lønnsansvarlig.

– Arbeidsgiver må ta et aktivt valg og kommunisere dette ut til de ansatte. KA har valgt alternativ 2 som regel for de ansatte i sekretariatet, opplyser Knut Are Hole.

Økte satser for gaver til ansatte

Det er også nye regler for gaver til ansatte. Disse har i mange år vært uendret. Denne tabellen viser de gamle og de nye reglene, med skattefrie beløp per år. Hvis et gavebeløp overstiger det skattefrie beløpet, skal den overstigende delen av totalbeløpet beskattes.

– Vær spesielt oppmerksom på kategorien Andre gaver, som nå også omfatter gaver man får fra tredjepart i tilknytning til arbeidsforholdet. Det kan for eksempel være forretningsforbindelser, kunder, leverandører eller samarbeidspartnere, sier Hole.

Den skattefrie summen for Andre gaver er økt fra 1.000 til 2.000 kroner.

– Dersom arbeidsgiver gir en julegave med en verdi på 300 kroner og gave i 40-årsdag med verdi på 2.000 kroner, vil 300 kroner være skattepliktige. Dersom arbeidsgiveren fyller 50 år, er det skattefrie totalbeløpet 6.000 kroner i løpet av et år. Dette skyldes at runde dager fra og med 50 år er en egen kategori, og denne er nå på 4.000 kroner, forklarer Hole.

Skattefrie naturalytelser for 10.000 kroner

Etter mye kritikk fra både arbeidstakere og arbeidsgivere, har regjeringen bestemt at ansatte kan gis naturalytelser for opptil 10.000 kroner i året.

– Endringene betyr at en ansatt på en kino, ved å bruke hele det nye handlingsrommet, kan ta imot fribilletter og ytelser for inntil 10.000 kroner helt skattefritt, eksemplifiserer finansminister Siv Jensen (Frp) overfor NTB (her gjengitt i VG).

– Dette kan være relevant også i kirkelige virksomheter, for eksempel hvis en ansatt får gratisbilletter til kirkekonserter eller låner utstyr gratis, sier Knut Are Hole i KA.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone