Tid for julegaver – husk nye skatteregler

Photo by freestocks.org on Unsplash
Publisert: 04/12/2019
Samtidig som ansatte nå må skatte av bonuspoeng som opptjenes i jobb dersom disse brukes privat, økes det skattefrie beløpet en ansatt kan motta gaver for.

NB! Saken ble først publisert 3. januar 2019, men er oppdatert 7. mars og 4. desember etter endringer og klargjøringer i forskriften.

1. januar 2019 ble det innført nye regler for arbeidsgivers ansvar og beløp for beskatning.

– KAs medlemmer bør særlig merke seg det som omhandler bruk av bonuspoeng opptjent i jobb og gaver fra arbeidsgiver, sier direktør i KAs administrasjons- og økonomiavdeling, Knut Are Hole.

  • Bonusytelser (for eksempel fra flyselskap) opptjent i jobbsammenheng er skattepliktige som fordel vunnet ved arbeid dersom poengene benyttes privat. Fordelen skal verdsettes til det den samme reisen eller oppholdet ville kostet på samme tidspunkt, uten bruk av bonuspoeng. Dette innebærer at man må ta utgangspunkt i hva det ville kostet å bestille det samme setet på den samme flighten, eller det samme hotellrommet, på det aktuelle reisetidspunktet uten bruk av bonuspoeng. Det er prisen på bestillingstidspunktet som da skal legges til grunn.
  • Det antas at det i de fleste tilfeller er mulig å skille på hvordan bonuspoengene er opptjent. Dersom dette er vanskelig, skal det legges til grunn at antatt private opptjente bonuspoeng benyttes først, eventuelt foreta en forholdsmessig fordeling.
  • Bonus opptjent via for eksempel kredittkort er også omfattet av ordningen.
  • Det vil ikke være skatte- eller rapporteringsplikt for bagatellmessige bonuser/kickbacks arbeidstageren mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidsgiver, som for eksempel Trumf-poeng.

Når en ansatt benytter bonuspoeng, skal verdien innrapporteres som lønn. Det vil si at arbeidstakeren får skatt på beløpet og arbeidsgiveren må betale arbeidsgiveravgift på beløpet.

Tid for julegaver – husk nye skatteregler Knut Are Hole i KA.

Tre forskjellige tilnærminger

Arbeidsgiver har tre mulige tilnærminger for å praktisere de nye reglene for bonuspoeng:

1. Arbeidsgiver kan innføre forbud mot å tjene opp bonuspoeng på jobbreiser og utlegg for arbeidsgiver. Ingen skatteplikt.

2. Arbeidsgiver kan tillate opptjening av bonuspoeng på jobbreiser og utlegg for arbeidsgiver, men de opptjente poengene må brukes på reiser og overnattinger i jobbsammenheng. Ingen skatteplikt.

3. Arbeidsgiver tillater å tjene opp bonuspoeng på jobbreiser og utlegg for arbeidsgiver, og den ansatte kan bruke disse privat. Uttak er skattepliktig og arbeidsgiveravgift tilkommer. Arbeidsgiver må legge til rette for innrapportering av bruk til lønnsansvarlig.

– Arbeidsgiver må ta et aktivt valg og kommunisere dette ut til de ansatte. KA har valgt alternativ 2 som regel for de ansatte i sekretariatet, opplyser Knut Are Hole.

Økte satser for gaver til ansatte

Det er også nye regler for gaver til ansatte. Disse har i mange år vært uendret. Denne tabellen viser de gamle og de nye reglene, med skattefrie beløp per år. Hvis et gavebeløp overstiger det skattefrie beløpet, skal den overstigende delen av totalbeløpet beskattes.

– Vær spesielt oppmerksom på kategorien Andre gaver, som nå også omfatter gaver man får fra tredjepart i tilknytning til arbeidsforholdet. Det kan for eksempel være forretningsforbindelser, kunder, leverandører eller samarbeidspartnere, sier Hole.

Den skattefrie summen for Andre gaver er økt fra 1.000 til 2.000 kroner.

– Dersom arbeidsgiver gir en julegave med en verdi på 300 kroner og gave i 40-årsdag med verdi på 2.000 kroner, vil 300 kroner være skattepliktige. Dersom arbeidsgiveren fyller 50 år, er det skattefrie totalbeløpet 6.000 kroner i løpet av et år. Dette skyldes at runde dager fra og med 50 år er en egen kategori, og denne er nå på 4.000 kroner, forklarer Hole.

Det er markedsverdien som teller

Samtidig er grensen for «gullklokka» flyttet. Tidligere var 25 års ansettelse det magiske tallet som utløste muligheten for skattefrie gave til en verdi av inntil 8.000 kroner. Nå holder det med 20 år, og tilsvarende gave kan gis hvert tiende år.

Forutsetningen for alle skattefritak på gaver, er at de er en del av en generell ordning i bedriften. Og ifølge økonomirådgiver Espen Øren i Infotjenester er det markedsverdien, ikke innkjøpsprisen som skal legges til grunn, skriver Dagbladet.

 Hvis arbeidsgiver får prisavslag og gode rabatter fordi bedriften kjøper inn store kvanta, vil det likevel være markedsprisen før rabatt som skal legges til grunn. Tidligere var beregningsgrunnlaget det bedriften faktisk betaler, men slik er det ikke fra 2019, sier Øren.

Skattefrie naturalytelser for 10.000 kroner

Etter mye kritikk fra både arbeidstakere og arbeidsgivere på starten av året, bestemte regjeringen at ansatte kan gis naturalytelser for opptil 10.000 kroner i året.

– Endringene betyr at en ansatt på en kino, ved å bruke hele det nye handlingsrommet, kan ta imot fribilletter og ytelser for inntil 10.000 kroner helt skattefritt, eksemplifiserte finansminister Siv Jensen (Frp) overfor NTB (her gjengitt i VG) i vår.

– Dette kan være relevant også i kirkelige virksomheter, for eksempel hvis en ansatt får gratisbilletter til kirkekonserter eller låner utstyr gratis, sier Knut Are Hole i KA.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone