Husk nye regler for beskatning av bonuspoeng, rabatter og gaver

Foto: KA
Publisert: 03/01/2019
Nå må ansatte skatte av bonuspoeng som opptjenes i jobb dersom disse brukes privat. Samtidig økes det skattefrie beløpet en ansatt kan motta gaver for.

Fra 1. januar 2019 er det innført nye regler for arbeidsgivers ansvar og beløp for beskatning.

– KAs medlemmer bør særlig merke seg det som omhandler bruk av bonuspoeng opptjent i jobb og gaver fra arbeidsgiver, sier direktør i KAs administrasjons- og økonomiavdeling, Knut Are Hole.

  • Bonusytelser (for eksempel fra flyselskap) opptjent i jobbsammenheng er skattepliktige som fordel vunnet ved arbeid dersom poengene benyttes privat. Fordelen skal verdsettes til det den samme reisen eller oppholdet ville kostet på samme tidspunkt, uten bruk av bonuspoeng. Dette innebærer at man må ta utgangspunkt i hva det ville kostet å bestille det samme setet på den samme flighten, eller det samme hotellrommet, på det aktuelle reisetidspunktet uten bruk av bonuspoeng. Det er prisen på bestillingstidspunktet som da skal legges til grunn.
  • Det antas at det i de fleste tilfeller er mulig å skille på hvordan bonuspoengene er opptjent. Dersom dette er vanskelig, skal det legges til grunn at antatt private opptjente bonuspoeng benyttes først, eventuelt foreta en forholdsmessig fordeling.
  • Bonus opptjent via for eksempel kredittkort er også omfattet av ordningen.
  • Det vil ikke være skatte- eller rapporteringsplikt for bagatellmessige bonuser/kickbacks arbeidstageren mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidsgiver, som for eksempel Trumf-poeng.

Når en ansatt benytter bonuspoeng skal verdien innrapporteres som lønn. Det vil si at arbeidstakeren får skatt på beløpet og arbeidsgiveren må betale arbeidsgiveravgift på beløpet.

Husk nye regler for beskatning av bonuspoeng, rabatter og gaverKnut Are Hole i KA.

Tre forskjellige tilnærminger

Arbeidsgiver har tre mulige tilnærminger for å praktisere de nye reglene:

1. Arbeidsgiver kan innføre forbud mot å tjene opp bonuspoeng på jobbreiser og utlegg for arbeidsgiver. Ingen skatteplikt.

2. Arbeidsgiver kan tillate opptjening av bonuspoeng på jobbreiser og utlegg for arbeidsgiver, men de opptjente poengene må brukes på reiser og overnattinger i jobbsammenheng. Ingen skatteplikt.

3. Arbeidsgiver tillater å tjene opp bonuspoeng på jobbreiser og utlegg for arbeidsgiver, og den ansatte kan bruke disse privat. Uttak er skattepliktig og arbeidsgiveravgift tilkommer. Arbeidsgiver må legge til rette for innrapportering av bruk til lønnsansvarlig.

– Arbeidsgiver må ta et aktivt valg og kommunisere dette ut til de ansatte. KA har valgt alternativ 2 som regel for de ansatte i sekretariatet, opplyser Knut Are Hole.

Økte satser for gaver til ansatte

Det er også nye regler for gaver til ansatte. Disse har i mange år vært uendret. Denne tabellen viser de gamle og de nye reglene, med skattefrie beløp per år. Beløp som overstiger det skattefrie beløpet som skal beskattes.

– Vær spesielt oppmerksom på kategorien Andre gaver (1.000 kroner), som nå også omfattes av gaver man får fra tredjepart i tilknytning til arbeidsforholdet (forretningsforbindelser, kunder/leverandører, samarbeidspartnere mv.). Dersom arbeidsgiver gir en julegave med en verdi på 300 kroner og gave i 40-årsdag med verdi på 1.000 kroner, vil 300 kroner være skattepliktige, forklarer Hole.

Les mer om de nye reglene hos Skatteeetaten.

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone