I mål med revisjon av de første særavtalene

Publisert: 21/12/2018
Fem særavtaler er ferdigforhandlet og godkjent av partene.
I mål med revisjon av de første særavtaleneMarianne Liaklev.

Den siste uka før jul har det vært forhandlinger mellom KA og fagforeningene om revisjon av fem særavtaler. Dette gjelder Særavtale om reiseregulativet, Særavtale om arbeidstøy, Særavtale for ledere, Særavtale for barnehager og skolefritidsordninger og Særavtale for barnehager – Oslo.

Det er ingen materielle endringer i barnehageavtalene, Særavtale om arbeidstøy og Særavtale for ledere.

– Når det gjelder arbeidstøy, har partene blitt enige om å sende en felles henvendelse til Kirkemøtet 2020 om å vurdere muligheten for en felles nasjonal finansieringsordning for liturgiske klær, sier forhandlingsleder i KA, Marianne Liaklev.

I Særavtale om reiseregulativet er det gjort endringer i bestemmelsen knyttet til kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten, samt en justering i reglene for kostgodtgjøring.

Fredag 21. desember er det klart at både KA og de involverte fagforeningene har godkjent de fremforhandlede resultatene.

– Endringene trer i kraft fra nyttår og har varighet ut 2020. Vi kommer tilbake med mer utfyllende informasjon, opplyser Liaklev.

De resterende særavtalene blir forhandlet på nyåret.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone