Enighet i forhandlingene om ny hovedtariffavtale for organisasjoner

Publisert: 25/10/2018
Resultatet har en ramme på linje med oppgjøret i Den norske kirke og andre sammenlignbare sektorer.

Torsdag kveld (25. oktober) ble det oppnådd er enighet mellom partene om ny hovedtariffavtale for organisasjoner i KA-området. 

– Vi er glade for at vi oppnådde enighet med fagforeningene. Det var knyttet ekstra spenning til denne avtalen, spesielt fordi det var første gang denne skulle reforhandles. Selv om det var flere vanskelige temaer på bordet, var partene løsningsorienterte og dialogen god, sier KAs forhandlingsleder Marianne Liaklev.

Vil se nærmere på behovene

Resultatet har en ramme på linje avtalen som ble inngått for virksomheter i Den norske kirke og på linje med andre sammenlignbare sektorer.

– En del elementer fra oppgjøret for Den norske kirke er fulgt opp, blant annet med tilsvarende lønnstillegg som for fellesråd/menighetsråd. Det er også gjort noen tilpasninger i øvrig avtaletekst for disse medlemmene. Partene vil frem mot neste forhandling se nærmere på behovene til virksomhetene i organisasjonsavtalen gjennom et partssammensatt utvalg, sier Liaklev.

Disse organisasjonene er omfattet av dette hovedtariffoppgjøret:

  • IKO – Kirkelig pedagogisk senter
  • KIFO – Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
  • K-stud (Kristelig Studieforbund)
  • Vestby frivilligsentral
  • Hekta
  • Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Ble satt på vent

Forhandlingene om ny hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer i KA hadde oppstart 8. juni. Oppgjøret ble etter hvert satt på vent i påvente av en konklusjon i oppgjøret om ny hovedtariffavtale for organer i Den norske kirke. Det ble oppnådd enighet om denne hos Riksmekleren natt til 18. september.

Hovedtariffoppgjøret for organisasjoner i KA-området ble tatt opp igjen denne uka etter at uravstemningen ga sin tilslutning til forhandlingsresultatet om Dnk-avtale før helgen. Resultatet blir nå sendt på uravstemning til medlemmene.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone