KA i to budsjetthøringer på Stortinget

Fra høringen i kommunalkomiteen. Skjermdump: stortinget.no
Publisert: 23/10/2018
Både kulturkomiteen og kommunalkomiteen har fått KAs innspill til statsbudsjettforslaget.

Tirsdag 23. oktober deltok administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs, i statsbudsjetthøring hos kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget sammen med avdelingsdirektør Øystein Dahle. Delegasjonen fra KA minnet komiteen om at to tredeler av de offentlige bevilgninger til Den norske kirke kommer fra kommunene og at en sterk kommuneøkonomi derfor er viktig, ikke minst med tanke på vedlikeholdsetterslepet på mange av landets kirkebygg.

Komiteen fikk utdelt dette notatet.

Se opptak av høringen om kommunalbudsjettet her (spol fram til 51:08 dersom opptaket ikke hopper dit automatisk)

KA i to budsjetthøringer på StortingetØystein Dahle (t.h.) og Trygve W. Jordheim fra KA møtte Stortingets kulturkomité. Skjermdump fra stortinget.no

Torsdag 18. oktober deltok avdelingsdirektør Øystein Dahle og kommunikasjonssjef Trygve W. Jordheim i høring hos familie- og kulturkomiteen. KA var satt opp som en del av en fellesbolk sammen med Kirkerådet, Sjømannskirken og Presteforeningen.

KA hadde på forhånd levert dette notatet, der det argumenteres for styrking av rammetilskuddet til Den norske kirke (rettssubjektet), et statlig bevaringsprogram for kirker med store kulturminneverdier, gjeninnføring av rentekompensasjonsordningen og videreføring av tilskuddet til KABB.

Se opptak av høringen om kirkebudsjettet her (spol fram til 59:20 dersom opptaket ikke hopper dit automatisk)

Mer om statsbudsjettet:
Unison komité-kritikk av kirkebudsjettet
Skuffet over manglende satsing på middelalderkirker
Glad for at regjeringen følger opp kirkedemokratiet
Vil jobbe for fortsatt tilskudd til KABB

Dagsnytt 18: KAs Øystein Dahle møtte kulturminister Trine Skei Grande for å snakke om bevaring av kirker

NRK Telemark: KAs Randi Moskvil Letmolie ble intervjuet i NRK Telemarks ettermiddagssending om flomutsatte kirker

Sunnmørsposten på leiarplass: «Når ytterveggane i kvar tredje kyrkje er dårlege, er det altså ein viktig del av den norske kulturarven som rotnar vekk. Slik forvaltning av vår felles arv kan vi ikkje tillate oss.»

Nationen på lederplass: «Arbeidet med nytt lovverk må ikke stå i veien for å sette i gang strakstiltak for å sikre uerstattelige kulturminner.»

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone