Unison komité-kritikk av kirkebudsjettet

F.v. Trygve W. Jordheim (KA), Kari Henriksen (Ap), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), Geir J. Bekkevold (KrF) og Kristin Ørmen Johnsen (H). Foto: Siv Thompson, Kirkerådet
Publisert: 11/10/2018
Misnøyen med kirkedelen av statsbudsjettet var samstemt da fire medlemmer av kulturkomiteen stilte til frokostmøte på Kirkens hus. Til og med Høyre-representanten krever endringer i regjeringens forslag.

Se frokostmøtet om kirkedelen av statsbudsjettet i opptak her:

  • Del 1 (spol til 3:30 for å komme til starten av selve møtet)
  • Del 2

– Jeg er ikke fornøyd. Jeg må jo si det. Det har jeg også sagt til kulturministeren. Hun vet at jeg skal hit i dag, og hun vet at Høyre som parti ikke er fornøyd.

Det sa Kristin Ørmen Johnsen, storingsrepresentant for Høyre og leder i familie- og kulturkomiteen, under et frokostmøte i regi av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Kirkerådet torsdag morgen. Hennes åpningsreplikk slo an tonen for resten av debatten, der deltakerne var enige om at det måtte jobbes for større bevilgninger til kirkelige formål i 2019.

Det er i kulturkomiteen at forhandlingene om den delen av statsbudsjettet som omhandler tilskudd til Den norske kirke og annen tros- og livssynsvirksomhet behandles. På frokostmøtet stilte nevnte Kristin Ørmen Johnsen fra høyre, Geir Jørgen Bekkevold fra KrF, Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet og Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet.

LES MER: Skuffet over manglende satsing på middelalderkirker

– Skuffet over manglende vilje til satsing

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt fram mandag og skapte lite jubel i Den norske kirke. Administrasjonsdirektør i Kirkerådet, Jan Rune Fagermoen, innledet frokostmøtet med å oppsummere de budsjettpostene som berører kirken:

  • Kirkerådets rammetilskudd er foreslått kuttet med 46 millioner, i tillegg til at det er lagt på et effektiviserings- og innsparingskrav på 0,5%. Til sammen utgjør dette en nedskjæring på 56 millioner.
  • Et bevaringsprogram for steinkirker fra middelalderen, et oppdrag som regjeringen fikk av Stortinget allerede i desember 2015, ligger ikke inne i statsbudsjettet denne gangen heller.
  • Kommunene, som finansierer det meste av kirken lokalt, får mindre handlingsrom enn i år.

– Vi er glade for alle pengene vi skal få, men er skuffet over manglende vilje til satsing og den krevende retorikken som følger av det, avsluttet Fagermoen sin innledning.

– Trenger mer penger på kulturbudsjettet

Det unisone svaret fra panelet var at her må det jobbes for økte bevilgninger til kirken. Johnsen og Bekkevold var imidlertid tydelige på at dette vil kreve ytterligere midler til kulturfeltet, noe som i så fall er opp til finanskomiteen.

– Jeg tror vi kan være enige om at innenfor kulturbudsjettets rammer nytter det ikke å flytte på 56 millioner kroner. Til det er kulturbudsjettet for lite, sa Bekkevold.

Åslaug Sem-Jacobsen fra Sp kritiserte regjeringen for ikke å følge opp Stortingets enstemmige anmodningsvedtak fra 2015, der regjeringen bes om å  «utarbeide en forsterket strategi for hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etterreformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650 kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå». I trontaledebatten sist fredag stilte alle partiene unntatt regjeringspartiene seg bak dette: «Stortinget ber regjeringen innlede dialog med Den norske kirke, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, KS, relevante frivillige kulturminneorganisasjoner og andre interessenter hvordan en forsterket strategi for vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirker kan utformes.» 

– Det handler ikke bare om at man skal følge opp et vedtak. Klimaet venter ikke på meldinger. Når rapporter viser at det går såpass mye raskere med forvitringen, så var heldigvis flertallet ivrige på å få det til, sa Sem-Jacobsen med henvisning til KAs kirkekontrollrapport fra i vår, der middelalderkirkene i stein kommer dårligst ut på tilstandsrapport og særlig på det som kalles «klimaskall» (yttertak og vegger).

Lover mer til kommunene

Kari Henriksen fra Ap etterlyste en mer bevisst tankegang rundt hvilke virksomheter som skal underlegges effektiviseringskutt, og hun viste til at Ap i sitt alternative budsjett for 2018 lot Den norske kirke slippe dette.

– Det er underlig når kulturministeren utroper seg til budsjettvinner, at ikke det vinnerpotensialet har gitt seg utslag i kirkebudsjettet. Det tyder på at kirken ikke hører hjemme blant dem som kulturministeren mener bør være vinnere i budsjettet, sa Henriksen, som også lovet romsligere kommunebudsjetter dersom Ap kommer i regjering.

– Når vi i Arbeiderpartiet prioriterer Den norske kirke, er det nettopp fordi det handler om å få levende kommuner, levende bygder og levende distrikter. Fordi kirken driver ikke bare med gudstjenester. Kirken driver veldig mye sosialt, diakonalt arbeid, sa Ap-representanten og trakk også frem kirken som kulturaktør og som arena for barn og unge.

– Derfor er kirken et viktig demokratiseringsprosjekt for Arbeiderpartiet, og dessuten en viktig distriktspolitisk aktør, sa Henriksen.

Se frokostmøtet i opptak her:

  • Del 1 (spol til 3:30 for å komme til starten av selve møtet)
  • Del 2

LES MER: Krevende kirkebudsjett

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone