KA på besøk hos kulturministeren

Kulturminister Trine Skei Grande (t.v.) og KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs. Foto: KA
Publisert: 09/10/2018
Tirsdag var Marit Halvorsen Hougsnæs og resten av KAs ledergruppe i møte med Trine Skei Grande for å gi innspill til ny trossamfunnslov og presentere forslag til bevaringsprogram for middelalderkirker.

– Vi opplevde en lyttende statsråd uten ferdige konklusjoner, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Helt siden den forrige regjeringen sendte forslag til ny tros- og livssynssamfunnslov på høring i fjor høst, har KA vært opptatt av at de bærende konstruksjonene i Den norske kirke ikke må fjernes når dagens kirkelov oppheves. Konkret handler dette om behovet for å lovhjemle fellesorgan for flere sokn, slik som dagens fellesråd er hjemlet i kirkeloven, slik at disse kan videreføres med partsansvar som arbeidsgiver.

Dette innspillet, som et stort flertall av de lokalkirkelige organene sluttet seg til i høringen og som Kirkemøtet stilte seg bak i april, var blant punktene som kulturminister Trine Skei Grande (V) fikk servert da ledergruppa i KA besøkte departementet tirsdag denne uka. Hun ble også forklart fordelene ved fortsatt delt finansiering av Den norske kirke (stat og kommune).

Et ferdig forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn er varslet til behandling i Stortinget våren 2019.

KA var blant dem som håpet at regjeringens statsbudsjettforslag ville inneholde penger til et bevaringsprogram for middelalderkirker i stein og andre spesielt verneverdige kirker. Forventningen ble ikke innfridd, men KA er likevel klar med en første skisse til hvordan et slikt program kan utformes, og denne ble overrakt statsråden. KA tok også opp med statsråden behovet for at Den norske kirke fortsatt kan gis hjemmel for å hente ut opplysninger om fødsel fra folkeregisteret.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone