Vil jobbe for fortsatt tilskudd til KABB

Foto: KABB
Publisert: 08/10/2018
Regjeringen foreslår å kutte hele tilskuddet på drøyt tre millioner til organisasjonen Kristent arbeid blant blinde og svaksynte. KA er kritisk.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er tilskuddet til Kristent arbeid blant blinde og svaksynte (KABB) tatt helt ut. Organisasjonen har mottatt statstilskudd til produksjon og utlån av lydbøker til personer med funksjonsnedsettelser i flere år. I år er bevilgningen på mer enn tre millioner.

Kulturdepartementets begrunnelse for å avvikle tilskuddet til KABB, er at de vil at tilbudet på feltet skal ivaretas av den statlige virksomheten Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Kommunikasjonsrådgiver Frank Tangen i KABB sier til Kristelig Pressekontor at konsekvensen av kuttet kan bli at organisasjonen må legge ned lydbokbiblioteket, som i dag har 1.363 brukere.

– Da forsvinner tilbudet for kristen litteratur for blinde og svaksynte. I så fall vil det komme an på prioriteringene i NLB hvor mye kristen litteratur som blir produsert. Eventuelt kan vi opprettholde en viss drift, men da vil det gå ut over vårt diakonale arbeid og de kurs- og arrangementer for synshemmede som vi har. Uansett er forslaget fra regjeringen et alvorlig slag mot Kabbs virksomhet, sier Tangen til KPK.

– KA har merket seg at staten tidligere har anerkjent at KABB inngår i statens satsning på feltet, men at de nå vil skyve ut en ideell aktør, sier direktør i avdeling for sektorpolitikk og styring i KA, Øystein Dahle.

– For KABB er forslaget dramatisk, da statstilskuddet utgjør om lag en tredel av organisasjonens inntekter. KA vil derfor arbeide for KABB fortsatt skal motta midler for å drive et godt lydboktilbud, understreker han.

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) er en frivillig organisasjon, som arbeider for å fremme aktiv deltakelse gjennom likepersonsarbeid, likestilling og bedrede livsvilkår for syns- og lesehemmede.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone