Glad for at regjeringen følger opp kirkedemokratiet

Publisert: 08/10/2018
Den norske kirke får 69 millioner til gjennomføring av kirkevalg i 2019. KA er kritisk til at Kirkerådet samtidig forventes å doble sine effektiviseringskutt.

I budsjettforslaget fra Kulturdepartementet for 2019 ligger det inne 69 millioner til gjennomføring av valg i Den norske kirke. Det er valg til menighetsråd og bispedømmeråd hvert fjerde år, og de senere årene er det satset tungt på å øke oppslutningen gjennom bedre tilgjengelighet, utsending av valgkort og andre informasjonstiltak.

Dette er i tråd med ett av de fire etablerte, politiske målene for folkekirken, som videreføres i regjeringens budsjettforslag: «Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og verdier.»

Innbakt i rammebevilgningen

– Vi er glade for at regjeringen fortsetter å følge opp kirkedemokratiet. Den norske kirke er og skal fortsatt være styrt av medlemmene, og demokrati koster. Med den foreslåtte bevilgningen ligger alt til rette for en god gjennomføring høsten 2019, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Den norske kirke har drøyt 3,7 millioner medlemmer, og alle som fyller 15 år i løpet av 2019 har stemmerett ved valget om ett år. Demokratimidlene er en øremerket del av rammebevilgningen til Kirkerådet, som er på drøyt 2,1 milliarder kroner.

LES MER: Skuffet over manglende satsing på middelalderkirker

Kritisk til stort effektiviseringskrav

KA er imidlertid kritisk til at Kirkerådet forventes å doble sine effektiviseringskutt i 2019. «Kirken har hele tiden vært innstilt på å følge opp departementets effektiviseringskrav på administrasjon, men dette har ligget på mellom 20 til 30 millioner. En dobling av denne summen er umulig å ta ut i 2019 uten å ramme folkekirken», heter det i en pressemelding fra Kirkerådet.

– Statsråden har gjentatte ganger sagt at hun vil ta vare på den landsdekkende folkekirken. Men i dette forslaget til statsbudsjett er det ikke samsvar mellom løftene om å opprettholde en folkekirke og de reelle konsekvensene av dette forslaget til statsbudsjett. Blir dette stående, kan dette ramme prestetjenesten i hele landet», sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum i meldingen.

– Vi deler bekymringen for dette kuttet, som ikke bare vil ramme administrative oppgaver, men også kirkelig virksomhet lokalt, sier Marit Halvorsen Hougsnæs i KA.

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone