En eventuell kirkestreik vil ramme Oslo

Oslo domkirke. Foto: Petter Mohn/Kirkebyggdatabasen
Publisert: 14/09/2018
Streikeuttaket er klart: Alle de kirkelige virksomhetene som vil bli rammet dersom det blir streik fra 19. september, ligger i Oslo.

OPPDATERING: Onsdag 19. september kl. 0130 ble partene enige. Det blir derfor ingen streik.

Fredag ettermiddag har alle de 12 fagforeningene som gikk i brudd før sommeren meldt inn til sine plassfratredelser med tanke på en eventuell streik. Partene på kirkelig sektor møtes hos Riksmekleren 18. september klokken 10, med frist til å bli ferdige ved midnatt.

Totalt 93 plassfratredelser er meldt inn til ulike virksomheter. Disse fordeler seg slik:

  • 57 ansatte i rettssubjektet Den norske kirke. Dette omfatter 21 ansatte i Kirkerådets sekretariat, 9 ansatte på Oslo bispedømmekontor og 27 prester. 24 av disse prestene jobber i Oslo bispedømme (ingen av dem i Asker og Bærum, som utgjør Oslo bispedømme sammen med Oslo). De tre resterende prestene er leder og nestleder i Presteforeningen (begge i Borg bispedømme) og leder i Fagforbundet Teologene (Hamar).
  • 32 ansatte i Kirkelig fellesråd i Oslo
  • 3 ansatte i Domkirken menighet
  • 1 ansatt i Nordberg menighet

Fagforeningene med flest innmeldte plassfratredelser er Fagforbundet med 36, Unio (omfatter blant annet Presteforeningen og Diakonforbundet) med 28 og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) med 11. Se fullstendig oversikt i boksen til høyre (nederst hvis du leser dette på telefon/nettbrett).

LES MER: Spørsmål og svar om streik
LES MER: Mekling på kirkelig sektor 18. september
LES MER: Følg tariffoppgjøret 2018 her

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone