Hvem fortjener pris for sikring av kirkebygg?

2016: Kirkeverge i Bamble, Astrid Gundersen, mottok prisen fra Frank Grimstad i KA (t.v) og Svein Rødskog i Knif. Foto: KA
Publisert: 10/09/2018
For tredje gang deler KA og Knif Trygghet ut 25.000 kroner til et fellesråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring av kirkebygg.

– Det er flott å kunne hedre gode tiltak som bidrar til å sikre kirkebyggene våre. Dette viktige arbeidet gjøres lokalt, og vi er glade for å få løfte fram ideer som kan inspirere og stimulere til innsats flere steder, sier direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Randi Moskvil Letmolie.

KA har i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet etablert en pris som tildeles fellesråd (eller menighetsråd i ettsoknskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg.

Både fysiske og/eller organisatoriske tiltak vil bli vurdert, som for eksempel:

  • Langsiktig, systematisk og målrettet arbeid for bedre sikring av kirkebygg.
  • Nybrottsarbeid innen sikringsarbeid eller tiltak som har utvist særlig kreativitet eller innovasjon.
  • Tiltak som har bidratt til fellesløsninger, nye samarbeidsformer eller bedre samordning av sikringsarbeidet mellom ulike instanser.
  • Tiltak for bedre kirkesikring der både fysiske og organisatoriske tiltak er gjennomført på en helhetlig måte.
  • Andre tiltak for bedre kirkesikring som har utmerket seg på en positiv måte.

Deles ut på KAs høstkonferanse

Kandidater kan foreslås både av fellesrådet selv, av kirkelig tilsatte i fellesrådet, andre fellesråd, kommunen, Riksantikvaren, DSB, bispedømmerådene og andre samarbeidspartnere. Også KA og Knif Trygghet kan foreslå kandidater.

En jury bestående av representanter fra både KA og Knif Trygghet vil utpeke vinneren, og prispengene på 25.000 kroner skal gå til et faglig, sosialt eller arbeidsmiljøtiltak blant tilsatte i fellesrådet. Prisen vil i år bli delt ut på KAs høstkonferanse, som foregår i Oslo 12.-13. november.

Forslag til kandidater sendes til ka@ka.no senest 31. oktober.

Ved spørsmål, ta kontakt med Randi Moskvil Letmolie i KA på 472 39 569 eller Svein Rødskog i Knif Trygghet på 23 68 39 00.

Tidligere vinnere

  • I 2016 gikk prisen til Bamble kirkelige fellesråd for et helhetlig arbeid som både omfatter fysiske og organisatoriske tiltak. Bamble har etablert gode rutiner, risikovurderinger, dokumentasjon og jevnlige kontroller. Samtidig er det gjort en stor innsats for montering av nytt låssystem, slokkeanlegg og brann- og tyverialarm.
  • I 2017 gikk prisen til Oslo kirkelige fellesråd for et langsiktig og systematiske arbeid for sikring av kirkebyggene. Alle kirkebyggene har bl.a. fått montert brannvarsling med direktevarsling til 110, og det er montert slokkeanlegg i de eldste og mest sårbare kirkene.
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone