Halverte kirkens strømutgifter og utslipp med bergvarme

Risør kirke. Foto: Kirkebyggdatabasen
Publisert: 10/09/2018
Bergvarmeprosjekt i Risør kirke ga bedre økonomi, bedre klimaavtrykk og bedre bevaringsmiljø for interiør og kirkekunst.

I 2014 ble det montert bergvarmeanlegg med varmestyring i Risør kirke, som ble oppført i 1647 og er fredet. I tillegg til å spare strøm og CO2-utslipp, var hensikten med å installere varmestyring å få en mer effektiv brukstilpasset oppvarming, med lav hviletemperatur og med kortest mulige oppvarmingsperioder.

– Økende bevissthet blant kirkeeiere

En ny rapport fra KA viser at innføringen av bergvarme og varmestyringsanlegg har positive effekter på alle områder:

  • Halverte CO2-utslipp, tilsvarende en reduksjon på 15-20 tonn per år.
  • Mer enn halvering av utgiftene til strøm og nettleie, tilsvarende en reduksjon på totalt 110.000 til 125.000 kroner per år.
  • Økt luftfuktighet, som gir bedre bevaringsmiljø for kunst og interiør.

– Prosjektet i Risør kirke viser at man med forholdsvis enkle midler kan gjøre tiltak som både har miljøeffekt og sparer penger. Det handler mye om bevissthet, og vi opplever at denne er økende blant kirkeeiere over hele landet, sier direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Randi Moskvil Letmolie.

Tar også hensyn til kirkegjengerne

En undersøkelse viser at kirkegjengere er fornøyd med temperaturforholdene, så det er dokumentert at de nevnte gevinstene ikke går på bekostning av opplevelsen for dem som bruker kirken.

 – Vi er veldig glade for at det tas slike initiativ som i Risør, og det er spesielt flott at miljø- og økonomihensyn er kombinert med hensynet til bygget og kirkekunsten og til brukerne, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.

Merutgifter på én million

Etter fratrekk for 137.000 kroner tilskudd fra Enova, kom utgiftene for det nye oppvarmingsanlegget på i underkant av 1,6 millioner. Det ville uansett ha vært behov for en oppgradering på anlegget, og ny helelektrisk oppvarmingsløsning med økt kapasitet på hovedtilførsel ville ha kostet mellom 450.000 og 600.000 kroner. Merutgiftene til det anlegget som ble valgt, ble dermed om lag 1 million sammenlignet med alternativet.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone