Har store forventninger til Grandes steinkirkeløft

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs gleder seg over signalene fra Trine Skei Grande. Foto: KA
Publisert: 21/08/2018
Kulturministeren har lovet budsjettkamp for opprusting av de sårbare steinkirkene fra middelalderen. – Vi heier på Trine og står klare til å bidra til at pengene blir brukt på en best mulig måte, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Vi er veldig glad for signalene fra Trine Skei Grande om at middelalderkirkene står høyt på hennes prioriteringsliste. Vi har store forventninger til hva en dreven politiker som henne vil kunne klare å få gjennomslag for, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

I Vårt Land mandag uttalte kulturminister Grande (V): «Vi skal ta vare på kulturarven vår sammen. Stavkirkene er restaurert. Nå er steinkirkene fra middelalderen utfordringen. Til høsten­ vil jeg kjempe for et steinkirkeprogram på budsjettet. Men jeg vet ennå ikke om jeg vinner fram.»

«Nå er det middelalderkirkene sin tur»

Hun varsler også endringer i den økonomiske ansvarsfordelingen for vedlikehold av middelalderkirkene «for å avlaste kommuner som bærer en urimelig stor vedlikeholdsbyrde». Dette fikk hun enda bedre innblikk i da hun nylig besøkte Vestfold-kommunen Re, som har 9.600 innbyggere og hele tre middelalderkirker.

I forbindelse med statsrådsbesøket uttalte Re-ordfører Thorvald Hillestad (Sp) til Reavisa at alle disse kirkene «mangler vedlikehold og er svinedyre å holde i stand». Kulturministeren kvitterte slik: «Nå er det middelalderkirkene sin tur, men når den turen kommer – det veit vi ikke. Men vi jobber med det. Ingen kan vite utfallet før vi er blitt enig om et budsjett, men dette er hvert fall noe som står på min ønskeliste.»

Kommer dårligst ut i tilstandskartlegging

I desember 2015 vedtok et enstemmig storting å be regjeringen «utarbeide en forsterket strategi for hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etterreformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650, kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå. I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen i strategiarbeidet vurdere om det bør opprettes bevaringsprogrammer etter inspirasjon fra Riksantikvarens ‘Stavkirkeprogram’ (...)»

Etter utspillene fra Trine Skei Grande i Reavisa og Vårt Land, har KA nå en klar forventning om at dette blir fulgt opp i statsbudsjettet for 2019. Under en debatt som KA arrangerte under Arendalsuka, ga både kulturkomitéleder Kristin Ørmen Johnsen (H) og 2. nestleder Geir Jørgen Bekkevold (KrF) uttrykk for en klar forventning om at staten nå kommer på banen og tar et særlig ansvar for de kirkene som er nevnt i 2015-vedtaket.

Bakgrunnen for KAs sterke ønske om en satsing på steinkirkene fra middelalderen, er funnene i den store kirkekontrollen som ble gjennomført i fjor. Der ble det avdekket at det er disse kirkene som er i dårligst forfatning av alle landets kirker.

Bidrar gjerne til bevaringsprogram

Marit Halvorsen Hougsnæs sier at KA sammen med Kirkerådet og Riksantikvaren er klare til å bidra til gjennomføringen av et statlig bevaringsprogram.

– Det er allerede etablert et felles kontaktutvalg mellom oss, Kirkerådet og Riksantikvaren. Med utgangspunkt i KAs nasjonale kirkebyggdatabase, vårt nyutviklede verktøy til bruk for tilstandsrapportering av kirkebygg og KAs medlemsmasse bestående av blant annet alle landets kirkeeiere, vil det så snart det foreligger penger kunne startes opp et forprosjekt, sier Hougsnæs.

Hun har merket seg at Grande er opptatt av at sen statlig tilskuddsordning ikke skal virke undergravende på kommunenes finansieringsansvar og -vilje.

– At stat og kommune samhandler om oppgaveløsning og finansiering, er godt kjent både fra kirkelig sektor og fra andre viktige samfunnsområder. En lignende delingsmodell, for eksempel 50/50, mener vi vil være aktuell når det gjelder middelalderkirkene, sier den administrerende direktøren i KA.

Interessert i arbeidsliv, kirkepolitikk og andre KA-fagområder? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone