Brudd i forhandlingene – tariffoppgjøret til mekling

Publisert: 05/07/2018
Fredag 29. juni ble det brudd mellom KA og 12 av de 22 fagforeningene i tariffoppgjøret for organer i Den norske kirke. Mekling vil skje tidligst i andre halvdel av august.

– Det har vært meget krevende forhandlinger, hvor partene har forsøkt i det lengste å komme i mål, sier Ingrid B. Tenfjord, direktør i KAs arbeidsgiveravdeling.

– Vi mener vi har strukket oss langt på vegne av våre medlemmer, og vi beklager at det ikke har vært mulig å komme til enighet. KA kom i det endelige tilbudet med et helhetlig forslag til løsning, som 12 av de 22 fagforeningene dessverre har valgt å ikke akseptere, sier Tenfjord.

Disse sa ja, disse sa nei

Følgende organisasjoner kom til enighet med KA: Naturviterne, Lederne, Samfunnsøkonomene, Samfunnsviterne, Norsk Lektorlag, Norges Juristforbund, Arkitektenes Fagforbund, Econa, Tekna og NITO.

Følgende organisasjoner aksepterte ikke tilbudet, og skal med det til mekling: Fagforbundet, Presteforeningen, Delta, Musikernes fellesorganisasjon, Diakonforbundet, Kirkelig undervisningsforbund, Utdanningsforbundet, Parat, Fellesorganisasjonen, Akademikerforbundet, Sykepleierforbundet og Forskerforbundet.

Melding til Riksmekleren i august

Fagforeningene har varslet at melding om plassoppsigelse/oversending til Riksmekleren først vil skje over sommeren (uke 32). Det er derfor foreløpig uklart når mekling vil skje, men det blir tidligst i andre halvdel av august.

Dersom meklingen ikke fører frem, er det fare for arbeidsstans/streik. KA har publisert et rundskriv med informasjon til de virksomheter som kan bli berørt av dette.

Organisasjonsoppgjøret på vent

Partene er enige om at oppgjøret for organisasjonsmedlemmene utsettes til etter at oppgjøret for Den norske kirke er avklart. Det presiseres at disse virksomhetene ikke er omfattet av bruddet, meklingen eller eventuell streik.

Du kan lese mer om tariffoppgjøret 2018 her.

Bakgrunnsstoff og dokumenter knyttet til tariff om i KA-området.

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker

Powered by Cornerstone