Høstkonferansen: Årets viktigste møteplass for ledere i kirken

200 kirkeledere samles til høstkonferanse. Bildet er fra en annen konferanse tildligere i år. Foto: Skjalg Vold/KA
Publisert: 11/11/2018
Ledelse, likestilling, kirkeordning, kultur, rekruttering og mye mer står på menyen på KAs høstkonferanse 12.-13. november.

Organisasjonspsykolog Steinar Bjartveit, domkantor Gro Bergrabb, festivalsjef Petter Myhr, kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, regissør Marit Moum Aune, biskop Atle Sommerfeldt og hodejeger Randi Flugstad. Disse utgjør bare en brøkdel av dem du ser på scenen under KAs høstkonferanse.

Se fullstendig program for høstkonferansen her!

– Målet er å gi inspirasjon og input til folk med lederansvar i Den norske kirke. Vårt ønske er at deltakerne reiser hjem med videre horisonter, ny arbeidslyst og et større nettverk enn da de kom, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

KAs høstkonferanse arrangeres annethvert år som den viktigste møteplassen for KAs medlemmer.

– Etter at Kirkemøtet og et økende antall organisasjoner nå er blitt medlemmer av KA, håper vi å kunne samle kirkeledere fra begge arbeidsgiverlinjer og fra organisasjonene til en felles møteplass, sier Hougsnæs, som selv står for åpningen av konferansen etter at fiolinist Sara Övinge har slått an tonen.

Høstkonferansen foregår på Oslo kongressenter på Youngstorget. Programmet begynner mandag 12. november klokka 10.00 og avsluttes dagen etter klokka 15.30. For å tilby variasjon og valgmuligheter har KA valgt å sette sammen et program bestående av foredrag, panelsamtaler, debatter og seminarer.

«Same procedure as last year?»

I første bolk på konferansens første dag snakker domkantor i Bodø, Gro Bergrabb, om sitt arbeid under overskriften «Korledelse – Kulturledelse – Kirkeledelse». 

En av Norges mest etterspurte foredragsholdere, organisasjonspsykolog og BI-foreleser Steinar Bjartveit, skal snakke om hvorfor det er vanskelig for organisasjoner å endre seg - og hva man kan gjøre med det. «Same procedure as last year?» er tittelen på hans bidrag.

Direktør for Olavsfestdagene, Petter Myhr, og kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum har begge «Å lede er å skape» som utgangspunkt for sine innlegg.

Seminar, arbeidsmiljø og kirkeordning

Etter lunsj blir det mulighet til å få med seg forskjellige seminarer. På menyen står presentasjon av nytt tilstandsanalyseverktøy for kirkebygg, de ti mest stilte spørsmålene om arbeidstid, arbeid med arbeidsmiljøundersøkelser, utvidet bruk av kirker og et seminar om synlighet og omdømme. Alle seminarer holdes av ansatte i KA.

Tilbake i samlet plenum snakker direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Pål Molander, om arbeidsmiljø som «det glemte gullet».

Kirkerådet har sendt utkast til ny kirkeordning på høring med frist 15. desember. Dette er tema i en bolk der den nye direktøren i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, innleder. I panelet som skal diskutere under vignetten «Ny kirkeordning – opprydding og fornyelse eller trygghet i det bestående?», finner vi biskop Atle Sommerfeldt, bispedømmerådsmedlem Karl Johan Kirkebø, kirkevergelagsleder Oddbjørn Eide og fellesrådsleder Lars Kristian Stendahl Gjervik. Samtalen ledes av KAs Øystein Dahle.

Kirkesikring, kirkebruk, likestilling og Ten Sing

Dag to innledes med utdeling av Kirkesikringsprisen, et samarbeid mellom KA og Knif Trygghet. Deretter presenterer kommunikasjonssjef Trygve W. Jordheim og avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie i KA de viktigste funnene fra KAs ferske undersøkelse om kirker med lav bruk.

Dagen fortsetter med et foredrag i anledning 40-årsjubileet for den norske likestillingsloven. Stina Hansteen Solhøy, spesialrådgiver i KA med doktorgrad i likestillingspolitikk, er foredragsholder.

Etterpå skal vi både feire og diskutere de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonenes plass i Den norske kirke. Ten Sing fyller 50 år i år og har bidratt med mye i løpet av denne tiden, men er det strategisk lurt av kirken å «outsource» alt barne- og ungdomsarbeid til organisasjonene, slik initiativtakerne til oppropet «Kirkens Unge» tok til orde for i vinter? Og hva skal betingelsene være?

KFUK-KFUM-general Øystein Magelssen, prost Marit Bunkholt og sokneprest Espen Andreas Hasle tar debatten med KAs Øystein Dahle etter at Mari Tesdal Hinze har gitt deltakerne en innføring i Ten Sing før og nå. Samtalen ledes av kommunikasjonssjef i KA, Trygve W. Jordheim.

Samhandling og rekruttering

Deretter inviteres det til strategisk dialog mellom Den norske kirke og organisasjonene om framtidig samhandling og oppgavefordeling, før konferansen munner ut i en diskusjon om hva slags ledere Den norske kirke og andre kirkelige virksomheter vil trenge i tiden framover. Her medvirker blant andre Randi Flugstad fra Amrop Delphi, et av Norges ledende konsulentfirmaer innen lederrekruttering etter at Ivar Bjørnøy Lalim har redegjort for den kirkelige rekrutteringssituasjonen.

Aleksander Garmann Gullaksen og Elise Ottesen Søvik fra Kirkerådets nyetablerte rekrutteringsprosjekt forteller om sitt arbeid, før sistnevnte leder en panelsamtale med stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes, fellesrådsleder Jørn Lemvik, kirkeverge Kjell Inge Nordgård og prost Olav Rune Ertzeid.

Sist ut er regissør Marit Moum Aune med en klar oppfordring før hjemreise: «Skjerpings! Om ledere som ikke sutrer, men som finner nye veier».

Se hele programmet her!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone