Årets viktigste møteplass for ledere i kirken

Steinar Bjartveit, Randi Flugstad, Petter Myhr, Kristin G. Raaum, Espen Hasle og Gro Bergrabb er blant dem du treffer på KAs høstkonferanse. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons, privat, privat, Olavsfestdagene, Kirkerådet, privat, kirken.no
Publisert: 28/08/2018
Organisasjonspsykolog Steinar Bjartveit, domkantor Gro Bergrabb, festivalsjef Petter Myhr og kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum er blant dem du treffer på KAs høstkonferanse 12.-13. november. Meld deg på nå!

Meld deg på KAs høstkonferanse her!

– Målet er å gi inspirasjon og input til folk med lederansvar i Den norske kirke. Vårt ønske er at deltakerne reiser hjem med videre horisonter, ny arbeidslyst og et større nettverk enn da de kom, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

KAs høstkonferanse arrangeres annethvert år som den viktigste møteplassen for KAs medlemmer.

– Etter at Kirkemøtet og et økende antall organisasjonsmedlemmer nå er blitt medlemmer av KA, håper vi å kunne samle kirkeledere fra begge arbeidsgiverlinjer og fra organisasjonene til en felles møteplass, sier Hougsnæs.

«Same procedure as last year?»

Høstkonferansen foregår på Oslo kongressenter på Youngstorget. Programmet begynner mandag 12. november klokka 10 og avsluttes dagen etter klokka 15.

For KA som arrangør er det et mål å variere formen på programmet og å tilby alternativer i noen av bolkene. Konferansen vil derfor bestå av foredrag, panelsamtaler, debatter og seminarer. Første dag deltar blant andre domkantor i Bodø, Gro Bergrabb.

En av Norges mest etterspurte foredragsholdere, organisasjonspsykolog og BI-foreleser Steinar Bjartveit, skal snakke om hvorfor det er vanskelig for organisasjoner å endre seg - og hva man kan gjøre med det. «Same procedure as last year?» er tittelen på hans bidrag.

Ny kirkeordning på høring

Direktør for Olavsfestdagene, Petter Myhr, og kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum deltar også i denne bolken.

Etter alt å dømme vil Kirkerådet i september vedta utkast til regler som skal erstatte de paragrafene i dagens kirkelov som regulerer interne forhold i Den norske kirke. Den nye kirkeordningen vil så bli sendt på høring med frist 15. desember. Denne konferansebolken vil bli innledet av den nye direktøren i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen. Det vil også bli satt sammen et panel som skal diskutere under vignetten «Ny kirkeordning – opprydding og fornyelse eller trygghet i det bestående?».

Likestilling og Ten Sing

Dag to innledes med et foredrag i anledning 40-årsjubileet for den norske likestillingsloven. Stina Hansteen Solhøy, spesialrådgiver i KA med doktorgrad i likestillingspolitikk, er foredragsholder.

Etterpå skal vi både feire og diskutere de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonenes plass i Den norske kirke. Ten Sing fyller 50 år i år og har bidratt med mye i løpet av denne tiden, men er det strategisk lurt av kirken å «outsource» alt barne- og ungdomsarbeid til organisasjonene, slik initiativtakerne til oppropet «Kirkens Unge» tok til orde for i vinter? KFUK-KFUM-general Øystein Magelssen, prost Marit Bunkholt og sokneprest Espen Andreas Hasle tar debatten med KAs Øystein Dahle etter at Mari Tesdal Hinze har gitt deltakerne en innføring i Ten Sing før og nå.

Samhandling og rekruttering

Deretter inviteres det til strategisk dialog mellom Den norske kirke og organisasjonene om framtidig samhandling og oppgavefordeling, før konferansen munner ut i en diskusjon om hva slags ledere Den norske kirke og andre kirkelige virksomheter vil trenge i tiden framover. Her medvirker blant andre Randi Flugstad fra Amrop Delphi, et av Norges ledende konsulentfirmaer innen lederrekruttering, og Elise Ottesen Søvik fra Kirkerådets nyetablerte rekrutteringsprosjekt.

For flere programdetaljer og påmelding, klikk her.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone