Årets viktigste møteplass for ledere i kirken

F.v. Steinar Bjartveit, Randi Flugstad, Petter Myhr, Kristin G. Raaum, Espen Hasle og Gro Bergrabb er blant dem du treffer på KAs høstkonferanse på Oslo kongressenter. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons, privat, privat, Olavsfestdagene, Kirkerådet, privat, kirken.no
Publisert: 27/06/2018
Organisasjonspsykolog Steinar Bjartveit, domkantor Gro Bergrabb, festivalsjef Petter Myhr og kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum er blant dem du treffer på KAs høstkonferanse 12.-13. november. Påmeldingen er nå åpen.

– Målet er å gi inspirasjon og input til folk med lederansvar i Den norske kirke. Vårt ønske er at deltakerne reiser hjem med videre horisonter, ny arbeidslyst og et større nettverk enn da de kom, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

KAs høstkonferanse arrangeres annethvert år som den viktigste møteplass for KAs medlemmer.

– Etter at Kirkemøtet og et økende antall organisasjonsmedlemmer nå er blitt medlemmer av KA, håper vi å kunne samle kirkeledere fra begge arbeidsgiverlinjer og fra organisasjonene til en felles møteplass, sier Hougsnæs.

«Same procedure as last year?»

Høstkonferansen foregår på Oslo kongressenter på Youngstorget. Programmet begynner mandag 12. november klokka 10 og avsluttes dagen etter klokka 15.

For KA som arrangør er det et mål å variere formen på programmet og å tilby alternativer i noen av bolkene. Konferansen vil derfor bestå av foredrag, panelsamtaler, debatter og seminarer. Første dag deltar blant andre domkantor i Bodø, Gro Bergrabb.

En av Norges mest etterspurte foredragsholdere, organisasjonspsykolog og BI-foreleser Steinar Bjartveit, skal snakke om hvorfor det er vanskelig for organisasjoner å endre seg - og hva man kan gjøre med det. «Same procedure as last year?» er tittelen på hans bidrag.

Tros- og livssynspolitikk

Direktør for Olavsfestdagene, Petter Myhr, og kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum deltar også i denne bolken.

Den tros- og livssynspolitiske situasjonen med ny trossamfunnslov, varslet stortingsmelding og kirkeordning under arbeid samtidig, vil også stå på dagsorden. Her innleder ny direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, mens opplegget for øvrig spikres når konferansen nærmer seg, slik at problemstillingene blir mest mulig aktuelle.

Dag to innledes med et foredrag i anledning 40-årsjubileet for den norske likestillingsloven. Stina Hansteen Solhøy, spesialrådgiver i KA med doktorgrad i likestillingspolitikk, er foredragsholder.

Samhandling og rekruttering

Deretter inviteres det til strategisk dialog mellom Den norske kirke og organisasjonene om framtidig samhandling og oppgavefordeling, før konferansen munner ut i en diskusjon om hva slags ledere Den norske kirke og andre kirkelige virksomheter vil trenge i tiden framover. Her medvirker blant andre Randi Flugstad fra Amrop Delphi, et av Norges ledende konsulentfirmaer innen lederrekruttering.

Flere detaljer om programmet vil bli lagt ut etter sommerferien, men du kan allerede melde deg på høstkonferansen her.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone