Rekrutteringsoppdrag

Publisert: 25/06/2018
Ved behov for bistand til gjennomføring av ansettelser, anbefaler vi våre medlemmer å ta kontakt med Amrop eller Knif Jobb.

KA bistår gjerne med juridisk kvalitetssikring av utlysningstekst, vurdering av ønsket kompetanse- og egnethetsprofil, rådgivning rundt arbeidsavtale og lønn samt generell rådgivning knyttet til spesielt til lederansettelser.

Vi tar imidlertid ikke på oss rekrutteringsoppdrag utover dette. Vi anbefaler våre medlemmer å ta kontakt med våre samarbeidspartnere på feltet ved behov for mer bistand enn den KA tilbyr.

Amrop

Rekrutteringsoppdrag

Amrop er et av de ledende rekrutteringsselskapene i Norge. Det ble opprinnelig etablert i 1986 under navnet Delphi Consulting. 1. januar 2017 ble det en del av Amrops internasjonale partnerskap som er representert i 54 land.

Amrop har i mer enn 30 år jobbet med topplederrekruttering, ledergruppevurderinger og styresammensetning.

Randi Flugstad (bildet) er partner i Amrop og ansvarlig for oppdrag som inngås med KA eller KAs medlemmer. Hun har mer enn 20 års erfaring med lederrekruttering til offentlig og privat sektor samt organisasjonslivet, og hun kjenner godt til både kirkelig og kommunal sektor.

Amrop gir følgende bistand:

  • Helhetlige rekrutteringsoppdrag – bistand i hele prosessen fra virksomhets- og stillingsanalyse, utarbeidelse av annonse og vurdering/intervjuer/testing av kandidater, eventuelt også aktivt søk etter kandidater
  • Enkeltkandidatvurdering i rekrutteringsprosesser som håndteres av virksomheten selv (tester, intervjuer, referanseinnhenting, vitnemåls – og/eller kredittsjekk mv)
  • Vurdering av ledergrupper / Oppfølging av ledere og/eller ledergrupper – vurdering av kompetanse og samspill

For nærmere opplysninger om hvilke tjenester Amrop kan tilby, honorar og øvrige betingelser mv. kontakt Randi Flugstad på e-post eller telefon 905 84 138 og vis til KA-avtalen.

Les mer om Amrop her.

Knif Jobb

Rekrutteringsoppdrag

Knif Jobb er et rekruttering- og råd­givnings­firma med hele Norge som arbeidsplass, etablert i 2023. Selskapet har felles team med HAMNØY, som siden starten i 2014 er blitt en godt etablert aktør i det norske markedet.

Teamet består av 13 rådgivere med kontor i Tysvær og Oslo. Selskapet har de siste årene jobbet mer og mer med ideelle og frivillige organisasjoner og offentlig sektor – og har bistått fellesråd, menigheter og organisasjoner over hele Norge i rekrutteringsprosesser.

Jan Tore Hamnøy (daglig leder/rådgiver, bildet), Cathrine Vikse Johnsen (rådgiver) og Marit Ecklo Brevik (rådgiver) er ansvarlig for oppdrag hos KAs medlemmer. Sammen har de om lag 15 års erfaring med lederrekrutteringer til privat næringsliv, offentlig sektor og ideell og frivillig sektor. Alle tre kjenner godt til både kirkelig og offentlig sektor.

Knif Jobb gir følgende bistand:

  • Helhetlige rekrutteringsoppdrag - bistand i hele ansettelsen med utarbeidelse av stillingsprofil, utarbeidelse av annonse, aktivt søk etter kandidater, rådgivning, administrasjon av prosessen, vurdering/intervjuer/testing av aktuelle kandidater, referansesjekk/annen kvalitetssikring og innstilling.
  • Startbistand gir hjelp med utlysningsteksten, treffsikker digital annonsering og trygg håndtering av søkerne i WebCruiter. 
  • Finalebistand tilbys i rekrutteringsprosesser som håndteres av virksomheten selv. Vi gir eksperthjelp i utvelgelsen blant finalekandidatene og bistår med testing, intervju og testgjennomgang, referansesjekk, annen kvalitetssikring og rådgivning.
  • Team- og lederutvikling: Knif Jobb har utviklet en effektiv tjeneste som bidrar til utvikling av team, avdelinger, ledergrupper og styrer.

For mer informasjon, ta kontakt med Jan Tore Hamnøy på e-post eller telefon 411 02 200.

Les mer om Knif Jobb her.

Del i sosiale medier:
Ansvarlig for denne artikkelen: Ingrid B. Tenfjord
Powered by Cornerstone