Stortingsrepresentanter, ordfører og fersk kirketopp til KAs arrangementer under Arendalsuka

Øverst f.v.: Ingrid Vad Nilsen, Kristin Ørmen Johnsen og Geir J. Bekkevold. Nederst f.v.: Alf Erik Andersen, Oddbjørn Sørmoen og Øystein Dahle. Foto: Bo Mathisen/Kirkerådet, Høyre, KrF, Mandal kommune, KA
Publisert: 20/06/2018
KA arrangerer debatt om kirkebyggfinansiering og samtale om ny bruk under Arendalsuka fredag 17. august. Kulturkomitéleder Kristin Ørmen Johnsen (H) og kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen topper lista over deltakere.

«Kirkeskipet» kommer til å ligge på en sentral plass i Pollen (Arendals indre havn) under årets utgave av Arendalsuka. Det kommer til å være aktivitet på skipet gjennom hele uka. Kirkerådet – som står bak Kirkeskipet – har knyttet til seg flere samarbeidspartnere, blant dem KA, som velger å løfte fram kirkebyggenes tilstand og rolle gjennom to arrangementer fredag 17. august.

Et stort og viktig ansvar

– Det store flertallet av våre medlemmer, de kirkelige fellesrådene, har forvaltningsansvaret for de aller fleste av landets kirkebygg på vegne av soknene som eier dem. Dette er et stort og viktig ansvar som ivaretas på vegne av kirken, men også på vegne av lokalsamfunnene og vårt nasjonale fellesskap, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

– Forslaget til ny trossamfunnslov reiser grunnleggende spørsmål om fremtidig finansieringsansvar for kirkebyggene. Derfor er det naturlig for oss å bruke denne anledningen til å snakke om finansiering og bruk av kirker. Kirkene er gudshus, men også viktige nasjonale kultur- og signalbygg.

– Verdifulle kirker i forfall

«Hvem skal ta vare på kirkene våre» er utgangspunktet for debatten fredag 17. august klokka 10: «Vedlikeholdsetterslepet på norske kirkebygg holder seg på et stabilt høyt nivå, eller det øker. Mange verdifulle kirker er i forfall, og klimaendringene gjør intensivert innsats nødvendig, særlig med tanke på råtefare. Samtidig er fremtidig finansiering av kirken og tros-/livssynssamfunn sådan uavklart. Kan vi ta vare på alle kirkene i fremtiden - og hvem har ansvaret?» Gå direkte til arrangementet på Arendalsukas side

Fra kultur- og familiekomiteen på Stortinget kommer leder Kristin Ørmen Johnsen (H) og 2. nestleder Geir Jørgen Bekkevold (KrF). Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen (Frp), vet mye om kostnadene ved kommunalt ansvar for kirker (les for eksempel denne saken). Avdelingsdirektør for kirkebygg i KA, Øystein Dahle, deltar også i debatten, som ledes av kommunikasjonssjef Trygve W. Jordheim.

«Kirkebyggets plass i det nye Norge»

Senere på dagen, klokka 13.30, møtes fagdirektør for kirkebygg i KA, Oddbjørn Sørmoen den ferske kirkerådsdirektøren Ingrid Vad Nilsen til samtale om «kirkebyggets plass i det nye Norge».

«Vår livsstil og levemåte – vaner, bosetning og holdninger til ritualer – har endret seg radikalt de siste 50 årene. Dette får følger for bruken av våre mange kirkebygg, og mange av dem står tomme mesteparten av tiden. Hvilken rolle kan kirkebyggene spille i tiden fremover? Hvilken funksjon bør eller kan de ha utover å være gudstjenestesteder? Er de en ressurs eller en belastning for lokalsamfunnene?» Gå direkte til arrangementet på Arendalsukas side

Bakteppet er en internasjonal trend der mange kirker tas i bruk til helt andre formål, men også der man finner nye måter å benytte bygget som kirke på. I Oslo vurderes nå ni kirker tatt ut av vanlig bruk. En av dem som kan bli berørt som kirkegjenger, er Ingrid Vad Nilsen, som hører til Bakkehaugen kirke – en av dem som er foreslått tatt av bruk som menighetskirke.

Følg Kirkeskipet under Arendalsuka på Facebook.

Linker til margen til begge arrangementene.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone