«Kirken tenker ikke bare på seg selv»

Fra Kirkemøtets åpningsgudstjeneste i Nidarosdomen 11. april. Foto: Kirkerådet
Publisert: 30/05/2018
Njål Høstmælingens påstand om at «Den norske kirke har valgt privilegier fremfor likebehandling», oppleves som urimelig, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs i Vårt Land.

Den norske kirke har vært en aktiv pådriver i avviklingen av statskirkeordningen og egne privilegier. En rekke kirkelige organer har kritisert manglende likebehandling i regjeringens forslag til ny trossamfunnslov. Njål Høstmælingens påstand om at 'Den norske kirke har valgt privilegier fremfor likebehandling', oppleves derfor som urimelig», skriver administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs, i et debattinnlegg i Vårt Land torsdag 31. mai.

Hun viser til at Høstmælingen – både i en betenkning utarbeidet for Human-Etisk Forbund og i et innlegg i Vårt Land – beskylder kirken for å sette til side både den gylne regel og moralfilosof John Rawls «veil of ignorance»-metodikk for rettferdig fordeling ved å takke ja til hovedlinjene i dagens finansieringsmodell.

«Den norske kirke oppfattes med andre ord å opptre primært ut fra egeninteresser i den pågående debatt om finansieringen av tros- og livssyn – upåvirket av at andre trossamfunn kan bli dårligere stilt», oppsummerer Hougsnæs og forklarer hvorfor hun mener Høstmælingens kritikk er urimelig.

Hun trekker blant annet fram Den norske kirkes rolle som pådriver i avviklingen av statskirkeordningen og at en rekke kirkelige høringsinstanser – blant dem Kirkemøtet – har kritisert deler av regjeringens forslag til ny trossamfunnslov med henvisning til at likebehandlingsprinsippet er for dårlig ivaretatt.

Les hele innlegget på verdidebatt.no.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone