Ekstraordinært landsråd: Ny strategiplan for KA

Fra landsrådet i 2017. Foto: KA
Publisert: 03/04/2018
23. april møtes KAs landsråd i Oslo for vedta ny strategiplan. Sakspapirene finner du her.

Våren 2017 vedtok KAs landsråd enstemmig ny strategiplan for organisasjonen. Det ble samtidig vedtatt å avholde et ekstraordinært landsråd i 2018 for en mer omfattende gjennomgang av strategiplanen.

Landsrådet signaliserte et ønske om at KAs medlemmer burde gis mulighet for god involvering i arbeidet med ny strategiplan. Høsten 2017 ble det avholdt en innspillskonferanse for et utvalg medlemmer. Alle medlemmer ble deretter invitert til å delta i en høring om ny strategiplan.

På bakgrunn av denne prosessen har styret lagt fram forslag til ny strategiplan i sakspapirene til ekstraordinært landsråd.

Gå rett til sakspapirene eller les mer om KAs styrende organer.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone