Advarer mot flom ved kirker og på gravplasser

Kvam i Gudbrandsdalen 12. juni 2011. Bildet ble tatt i forbindelse med at daværende statsminister Jens Stoltenberg og daværende justisminister Knut Storberget besøkte flomrammede områder. Foto: Statsministerens kontor
Publisert: 29/03/2018
Hver sjette norske kirke ligger i aktsomhetssonen for flom. Med flomsesongen på vei er det ekstra viktig å gjøre en grundig risikovurdering av de kirkene som har gravplass, oppfordrer KA.

Den snørike vinteren på Østlandet og Sørlandet fører til økt flomfare. Allerede i starten av mars fastslo NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) at det lå an «en ganske betydelig flom på Østlandet» ved rask snøsmelting.

Sist onsdag gikk hydrolog Inger Karin Engen i Norges NVE ut i Nationen og oppfordret beredskapsapparat og folk flest i lavereliggende områder på Østlandet «til å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser» når snøen begynner å smelte.

– Gå i dialog med kommunen

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter la nylig fram en tilstandsrapport for Den norske kirkes kirkebygg, basert på innsamlede data fra 1.628 av 1.633 kirker. Av rapporten fremgår det at 249 av kirkene (15,3 prosent) ligger innenfor NVEs aktsomhetssone for flom. Aktsomhetskartet viser områder med potensiell fare og definerer de områdene hvor NVE mener at kommunene må gjøre en mer detaljert risikoanalyse.

Kommunen har det formelle ansvaret for kriseberedskap ved flom, men det er den lokale kirken – ved fellesrådet – som forvalter kirkebyggene. KA anbefaler alle fellesråd som har kirker eller gravplasser i flomutsatte områder å være i beredskap denne våren.

– Dersom man har kirker eller gravplasser i aktsomhetssonen, bør man gå i dialog med kommunen og forsikre seg om at de er ivaretatt i beredskapsplanene, oppfordrer seniorrådgiver Cathrine Lillo-Stenberg i KA.

Flommen vasket ut beinrester

Av de 249 kirkene i aktsomhetssonen, har 206 gravplass.

– Særlig her er det viktig å gjøre en grundig risikovurdering nå som flomsesongen er på vei. Store flommer kan føre til at jord blir vasket ut, og det er selvsagt ekstra ille dersom dette skjer på en gravplass. Folk har et sterkt forhold til sine gravplasser, og det er viktig å ta vare på disse, sier Lillo-Stenberg.

I 2013 meldte Dagbladet at flom hadde skyldt ut hodeskaller og beinrester fra en gammel gravplass i Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen. Det var soknepresten som fant levningene. Han ble ikke direkte overrasket over å finne hodeskaller og knokler på et jorde og langs E6, for han visste om den gamle gravplassen.

– Men flommen må ha vært kraftig; gravene ligger tre meter nede i jorda, sa han til avisen.

Flest i Hedmark og Sogn og Fjordane

Hedmark er det fylket som har flest kirker – 29 – i flomsonen. Av disse har 27 gravplass.

Deretter følger Sogn og Fjordane med 25 kirker, hvorav 23 med gravplass.

Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Vest-Agder og Telemark har alle 20 kirker hver i flomsonen, og de fleste av disse har gravplass.

KA vil gjøre de fellesrådene som har kirker/gravplasser i aktsomhetssonen oppmerksomme på dette i en egen e-post.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone