Endelig klart for etterspurt kurs i rytmisk musikk

Foto: Robert Douglass/flickr
Publisert: 16/03/2018
Til høsten kan kirkemusikere utvikle sin kompetanse på rytmisk musikk i et samarbeid mellom Musikkhøgskolen, NLA i Staffeldtsgate og Fagutvalg for kirkemusikk. – Økt sjangerbredde i gudstjenesten stiller nye krav til kantorene, sier kantor Bernt Nordset.

– Jeg har vært med på å initiere mange kurs og utdanninger, men aldri noe som har vært så tydelig etterspurt av så mange, sier spesialrådgiver Helene Horsfjord i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

I høst ser et helt nytt tilbud dagens lys: Torsdag og fredag i ukene 39 og 47 – fire dager til sammen – vil folk som Karin Nelson, John Børge Askeland, Peter Sandwall og Øystein Lund Olafsen undervise kirkemusikere i det som enkelt oppsummert kan kalles «rytmisk musikk».

– Sjangerbredden stiller nye krav

Bernt Nordset er pensjonert kantor og sitter i Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) som selvstendig fagperson. Han trekker fram at den nye salmeboka (2013) har skapt behov for bredere kompetanse hos norske kirkemusikere.

– Sjangerbredden i gudstjenestelivet stiller nye krav til kirkens musikere om kjennskap til stilarter som ikke er like godt ivaretatt i utdannelsen. Derfor er det naturlig å lage kurs som tar for seg denne tematikken. Jeg tror mange kantorer føler behovet for veiledning og utvidet stilkompetanse, sier han.

Les mer om kurset og meld deg på her

– Unikt samarbeid får fram det beste

«Kurset vil i hovedsak ha en praktisk tilnærming der deltakerne vil jobbe aktivt i parallelle workshops med temaer som rytmikk, besifringsspill og samspill og besifringsteori», heter det i programmet. Kurset er et samarbeid mellom Fagutvalg for kirkemusikk (FUM), Musikkhøgskolen og NLA Høgskolen. Det blir undervisning på tre nivåer ut ifra deltakernes forkunnskaper, sånn at alle kan få glede av kurset.

Fagutvalg for kirkemusikk er et partssammensatt utvalg som skal bidra til at fellesrådene og den enkelte tilsattes kompetansebehov på det kirkemusikalske området blir imøtekommet.

– FUM har prioritert dette kurset høyt fordi undersøkelser blant både arbeidsgivere og arbeidstakere har vist at kompetanse i rytmisk musikk er svært etterspurt. Her har man fått tak i kremen av kompetanse. Dette unike samarbeidet henter ut det beste hos både Musikkhøgskolen og NLA, og det er en sjelden anledning til solid faglig kompetanseheving på et område de fleste kirkemusikere har behov for i sitt arbeid, sier Helene Horsfjord i KA.

– Kan trekke flere på gudstjeneste

–  Mange kirkemusikere ønsker kunnskap og øvelse i rytmisk musikk. Etterspørselen etter slike kurs antas å være stor, da mange kirkemusikere med klassisk musikkutdanning mangler ferdigheter på dette musikalske feltet, sier Gisle Kavli, kirkeverge i Fredrikstad og en av KAs representanter i FUM.

Han lister opp potensielle effekter av større bredde i den musikalske kompentansen:

  • Flere folk på gudstjeneste gjennom bruk av ulike musikksjangere – eksempelvis «rytmisk musikk» – for å nå ulike målgrupper.
  • Ungdom vil lettere la seg engasjere og identifisere med kirken og gudstjenesten dersom de møtes av et musikkuttrykk de kjenner seg igjen i.
  • Konfirmanter vil lettere la seg engasjere i gudstjenesten.

Les mer om kurset og meld deg på her

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone