Fellesrådsnettverket har etablert nasjonal struktur

Styringsgruppa i NKF: F.v Øystein Ragnar Eilertsen, Jørn Lemvik (leder) og Åshild Ophøyen (nestleder). Foto: NKF
Publisert: 15/03/2018
Nettverk for Kirkelige Fellesråd (NKF) har nå en regional og nasjonal struktur på plass. Jørn Lemvik fra Oslo er valgt til å lede styringsgruppa.

– Vi arbeider for at menighetene skal lykkes, at soknets organer skal ha gode arbeidsforhold og at soknene skal ha en stemme som høres i kirken, sier Lemvik.

Torsdag 8. mars var lederne for regionlagene (på bispedømmenivå) i Nettverk for Kirkelige Fellesråd samlet på Gardermoen. Der ble Jørn Lemvik fra Oslo bispedømme og Oslo kirkelige fellesråd valgt til leder for den nasjonale styringsgruppa for nettverket. Åshild Ophøyen fra Bodø kirkelige fellesråd i Sør-Hålogaland ble valgt til nestleder, men Øystein Ragnar Eilertsen fra Tønsberg kirkelige fellesråd i Tunsberg bispedømme er med som vanlig medlem.

Startet i Stavanger

Prosessen fram mot det som nå er organisert som et nasjonalt, demokratisk nettverk bestående av fellesrådslederne i Den norske kirke, startet på et regionalt møte i Stavanger i 2016. Svein Magnus Munkejord fra Karmøy kirkelige fellesråd utfordret fellesrådene i Stavanger og Sandnes til å ta et initiativ til et nettverk for lederne av fellesrådene i bispedømmet.

Disse tok oppfordringen, og de tok deretter initiativet til et nasjonalt nettverk. En styringsgruppe, der også fellesrådslederne i Oslo og Bergen var med, ble etablert mens Kirkemøtet pågikk i januar 2017. To måneder senere, under en samling for lederne av de 27 største fellesrådene, ble basisdokumenter og budsjett for et nettverk mellom disse 27 fellesrådene behandlet.

Fra 27 fellesråd til landsdekkende

Høsten 2017 ble det etablert et formelt samarbeid mellom nettverket og KA. Dette innebærer at nettverket er forpliktet til å arbeide i samsvar med og innenfor rammen av KAs vedtekter og strategiplan.

– Etter drøftinger med styret og ledelse i KA, ble det i oktober 2017 besluttet av styringsgruppen å utvide nettverket av 27 til et landsdekkende nettverk for alle kirkelige fellesråd. Alle fellesråd blir fra nå av invitert til å delta på møter og nettverkssamlinger i regi av NKF, sier Lemvik.

Det er valgt regionale NKF-grupper i alle bispedømmene. Disse konstituerte seg før jul, og det var lederne for de regionale gruppene som valgte nasjonal styringsgruppe 8. mars.

Mandat fastsatt av KA

Styret i KA fastsatte høsten 2017 følgende mandat for Nettverket for Kirkelige Fellesråd:

1. Legge til rette for møtesteder regionalt og nasjonalt for valgte medlemmer av kirkelige fellesråd med rom for erfaringsdeling og drøfting av felles utfordringer i henhold til § 14 i kirkeloven.

2. Representere fellesrådene i dialog og samhandling mellom representanter for de ulike organer og nivåer i Den norske kirkes organisasjon.

3. Arbeide kirkepolitisk for å ivareta fellesrådenes interesser.

4. Gi innspill til KA om kurs- og kompetansebehov for fellesrådsledere.

På bakgrunn av dette er NKF et nettverk for alle fellesråd som er medlem i KA. Deltakere i nettverket er primært leder av fellesrådene. Dersom noen fellesråd ønsker å gi denne oppgaven til nestleder, skal de ha mulighet til det. Nettverkets målsetting og hovedoppgave er å styrke identiteten og kompetansen hos fellesrådslederne.

Arbeidet foregår i tråd med KAs strategiplan og vedtekter og KA holdes løpende orientert om arbeidet.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone