Usikker på økonomiske konsekvenser av ny pensjonsordning

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (nr. tre f.h.) sammen med avtalepartnerne. Foto: Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD
Publisert: 09/03/2018
Det er uklart hvilke økonomiske konsekvenser ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor vil få for arbeidsgiverne.

Sist helg inngikk LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

– Dette er en stor dag for alle offentlige ansatte som nå får en ny og fremtidsrettet pensjonsordning, men også for partene i arbeidslivet og regjeringen. En ny pensjonsordning var helt nødvendig for å sikre offentlig ansatte et godt pensjonsnivå framover når levealderen øker, uttalte statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Lønner seg å jobbe lenger

Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet innebærer avtalen, som må godkjennes i den enkelte organisasjon før den er formelt vedtatt, blant annet at:

  • Det gis livsvarig påslag til folketrygden
  • Det vil lønne seg å jobbe lenger
  • De som må slutte tidlig blir ivaretatt
  • Det blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor
  • Alle offentlig ansatte får tjenestepensjon
  • Det blir mulig å ta ut pensjon fra 62 år uten at pensjonen avkortes mot arbeidsinntekt

Les mer om avtalen på regjeringen.no.

Vil følge opp videre

Ansatte i Den norske kirke har i dag offentlig pensjonsordning. Dette betyr at den nye pensjonsordningen for offentlig sektor vil i utgangspunktet gjelde også for disse.

– Vi er glade for at partene er kommet til enighet, men vi savner blant annet redegjørelser om de økonomiske konsekvensene den foreslåtte løsningen vil få for for arbeidsgiverne. Vi vi følge opp dette fremover, sier forhandlingssjef Ingrid B. Tenfjord i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone