Vårens viktigste konferanse: Tåler kirken reallønnsvekst?

KA arrangerer arbeidsgiverkonferanser i alle bispedømmer samt én for organisasjonsmedlemmer. Bildet er fra en annen konferanse i vinter. Foto: KA
Publisert: 01/03/2018
Hovedtariffoppgjør, trakassering/varsling/likestilling, personvern og ny trossamfunnslov står på programmet under vårens arbeidsgiverkonferanser. – Vi vil gi deltakerne en nyttig oppdatering på viktigste temaene akkurat nå, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Rett etter påskeferien, onsdag 4. april, arrangeres den første av vårens arbeidsgiverkonferanser i regi av KA. Konferansene har lang tradisjon som arena for faglig påfyll og møteplass for ansatte og valgte ledere for kirkelige virksomheter med arbeidsgiveransvar.

I år arrangeres ti konferanser over hele landet mellom 4. april og 14. mai, pluss én for KAs organisasjonsmedlemmer (i Oslo 15. mai). Programmet er lagt opp for å være mest mulig aktuelt og matnyttig for deltakerne.

NB! Deltakeravgiften er nå satt ned for alle deltakere og i tillegg delvis subsidiert for folkevalgte i Den norske kirke. Se nederst i saken eller gå rett til KAs kursoversikt for påmelding.

Viktige spørsmål for arbeidsgivere

Hovedtariffoppgjøret utgjør den største bolken på konferansene. Årets oppgjør er det første med felles forhandlinger for begge arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke.

– Her berøres spørsmål som det er viktig for alle med arbeidsgiveransvar å ha oversikt over. Selv om forhandlingene foregår sentralt, vil utfallet ha stor betydning for den enkelte arbeidsgiver, ikke minst økonomisk. Vårens konferanser blir derfor også en arena der medlemmene kan komme med signaler om hva de ønsker av KA som arbeidsgiverorganisasjon i denne prosessen, sier forhandlingssjef Ingrid B. Tenfjord.

Viktige spørsmål er også hvor langt man skal gå i harmoniseringen av lønnssystemene for fellesrådsansatte og bispedømmeråds-/kirkerådsansatte. For organisasjonsmedlemmene holdes det for første gang egne forhandlinger, så for disse er det viktig å bidra for å sette en egen retning på tariffavtalene.

– Kan arbeidstakerne forvente reallønnsvekst?

Forhandlingssjef Ingrid B. Tenfjord viser til at Teknisk beregningsutvalg denne uka la fram sin foreløpige rapport, som viser at lønnsveksten i de fleste store forhandlingsområdene i fjor ble på om lag 2,5 prosent. Rapporten danner grunnlag for årets lønnsforhandlinger, og tallene for KA-området forventes å ligge på samme nivå.

– De siste årene har lønnsveksten generelt vært moderat, og spørsmålet er om 2018-oppgjøret vil gi høyere lønnsvekst og i hvilken grad det vil bli reallønnsvekst, sier Tenfjord.

Et sentralt spørsmål på KAs arbeidsgiverkonferanser vil derfor være hva slags lønnsoppgjør Den norske kirke tåler.

– Kan arbeidstakerne forvente reallønnsvekst? Foreløpig står vi også med to lønnssystemer i KA-området, og en eventuell harmonisering av disse vil være et viktig tema, sier Tenfjord.

– Krevende stoff

KA ønsker å tilby en konferanse som tar opp de viktigste temaene for kirkelige arbeidsgivere akkurat nå, forteller administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs. Etter lunsj er første tema derfor «Likestilling og diskriminering, #metoo og varsling». Bakteppet er selvfølgelig #metoo-kampanjen, men også innføringen av ny likestillings- og diskrimineringslov fra 1. januar 2018. I fjor sommer ble dessuten arbeidsmiljølovens krav til varslingsrutiner skjerpet inn.

«Både faktiske endringer i lovverket og en oppmerksomhet uten sidestykke på tematikken i løpet av høsten og vinteren gjør at dette er et område alle arbeidsgivere bør være oppmerksomme på», heter det i programmet.

– Dette er krevende stoff, men vi tror at vi skal klare å gjøre det en del mindre krevende i løpet av en time. Målet er at deltakerne skal forlate konferansen med lave skuldre og en klar forestilling om hvordan de skal følge opp dette feltet til beste for både enkeltansatte og virksomheten som helhet, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Personvern, kirkebygg, trossamfunnslov

De nye reglene for håndtering personopplysninger, kjent som GDPR, står også på programmet.

– Disse nye reglene vil trolig få betydelige konsekvenser for den daglige driften på kirkelig sektor, og det er viktig å være godt oppdatert. Det er vesentlig for tilliten til kirken at personvernet respekteres i henhold til gjeldende lovgivning, sier Hougsnæs.

Andre temaer på konferansene i bispedømmene er kirkebygg, herunder oppfølging av fjorårets store runde med kirkekontroll, og ny trossamfunnslov. Kirkemøtet kommer i år midt inne i rekken av arbeidsgiverkonferanser, og vi oppdaterer konferansene med det som til enhver tid er siste nytt i saken. På konferansen for organisasjonsmedlemmer er disse bolkene byttet ut med blant annet kommunikasjon og omdømmebygging.

Korrigerte deltakerpriser

Ved en feil ble arbeidsgiverkonferansene satt opp med såkalt standardpris for KAs dagskurs. Disse er nå justert som følge av at vi har fått på plass midler til subsidiering. Korrekte priser er:

 • Medlemmer av kirkelige fellesråd og bispedømmeråd: kr. 800,- (subsidiert pris)
 • Daglige ledere/kirkeverger/stiftsdirektører mv: kr. 1.600,-
 • Konferansen for organisasjonsmedlemmer avholdes på Kirkens hus i Oslo sentrum og er gratis.

Programinformasjon og påmelding

Fullstendig program og påmeldingsinformasjon for hver enkelt konferanse finner du her (det er anledning til å delta på konferanse utenfor eget bispedømme om ønskelig):

 • Sør-Hålogaland: Bodø, 5. april – les mer
 • Nord-Hålogaland: Tromsø, 6. april – les mer
 • Tunsberg: Tønsberg, 24. april – påmelding
 • Hamar: Hamar, 25. april – påmelding
 • Oslo og Borg: Gardermoen, 27. april – påmelding
 • Agder og Telemark: Kristiansand, 2. mai – påmelding
 • Stavanger: Stavanger, 3. mai – påmelding
 • Bjørgvin: Bergen, 4. mai – påmelding
 • Nidaros: Trondheim, 7. mai – påmelding
 • Møre: Molde, 14. mai – påmelding
 • Organisasjonsmedlemmer: Oslo (Kirkens hus), 15. mai – påmelding
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone