Sarpsborg får landets andre solcellekirke

Sarpsborg kirke Foto: KA/Kirkebyggdatabasen
Publisert: 21/02/2018
Rådmannens advarsel mot å velge den dyreste løsningen ble ikke hørt. Et enstemmig formannskap vedtok å legge solceller på taket av Sarpsborg kirke.

Litt dyrere, men mer fremtidsrettet. Det var resonnementet da formannskapet i Sarpsborg torsdag 15. februar bestemte at skiferen på taket av Sarpsborg kirke skal erstattes med solcellepanel. Vedtaket betyr at kostnaden til nytt tak øker fra 5 millioner til knappe 5,8 millioner.

«Rådmannen anbefalte å ikke etablere solcelleanlegg på taket til Sarpsborg kirke ettersom investeringen etter administrasjonens vurdering er klart ulønnsom økonomisk og miljøeffekten er beskjeden», heter det på Østfold-kommunens hjemmeside.

Der går det videre frem at et enstemmig formannskap satte rådmannens anbefaling til side: «Politikerne ønsket i stedet at kommunen skal være framtidsrettet og finne nye løsninger med ny teknologi.»

Mer enn hundre i Tyskland

Vedtaket får seniorrådgiver i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Harald Ringstad, til å juble.

 – Dere går foran og viser vei, og dere gir et viktig bidrag for en bedre verden. Solceller overtar mer og mer energiproduksjonen globalt, og bare i Tyskland har allerede mer enn hundre kirkebygg fått montert solcellepanel, sier Ringstad, som jobber med energi og inneklima i Den norske kirke.

Han trekker også fram nylig avgått kirkeverge i Sarpsborg, Jon Veflingstad.

– Dette hadde ikke engang kommet opp til vurdering dersom det ikke var for hans innsats, sier Ringstad.

I saksfremlegget skrev rådmannen i Sarpsborg at merkostnaden for solcellepanel sammenlignet med nytt skifertak er beregnet til 790.000 kroner. Det ble vist til at kirkens strømregning i teorien vil kunne bli 20.000 til 25.000 kroner lavere enn i dag, altså langt mindre enn de 42.000 kronene som de årlige rente- og avdragskostnadene er beregnet til de første årene.

– Et etisk og miljøvennlig valg

Rådmannen foreslo derfor heller å vurdere «andre ENØK-tiltak som gir en større effekt og bør vurderes, f.eks. varmepumpeløsning». Harald Ringstad i KA mener formuleringen må bero på en misforståelse.

– Solceller er ikke et enøk-tiltak, men en måte å produsere strøm på, påpeker han.

Vedtaket i Sarpsborg vil sette kommunen på kartet, mener Ringstad. Han viser til interessen rundt Strand kirke i Rogaland, som i oktober 2016 ble Norges første solcellekirke.

– Utallige delegasjoner og ikke minst skoleelever kommer dit for å se og lære om fremtidens energiproduksjon. Økonomien i dette er kanskje ikke den beste ennå, men å gå for et solcelleanlegg er å ta et etisk og miljøvennlig valg. Den norske kirke har ambisjoner og visjoner om å redusere sitt klimagassutslipp vesentlig. I dag stammer 66 prosent av kirkens klimautslipp fra drift og vedlikehold av bygninger, sier Ringstad.

Fellesrådet gir tommel opp

Også lederen i Sarpsborg kirkelige fellesråd, Thormod Bjerkholt, er positiv til at Sarpsborg kirke nå få solcelletak.

– Selv om dette ikke er lønnsomt foreløpig, har tiltaket en viktig symbolverdi. Alternative energikilder er i vinden nå, så dette synes jeg er flott, sier Bjerkholt.

Les om saken i Dagsavisen Østfold/Sarpsborg24

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone