Huskeliste: Dette må arbeidsgiver vite om varsling

Publisert: 26/01/2018
Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for varsling. Rutinene skal være skriftlige og lett tilgjengelige.

Den siste tidens oppmerksomhet rundt varslingssaker i politiske partier og på andre sektorer, har tydeliggjort viktigheten av gode rutiner for håndtering og oppfølging av både slike henvendelser og andre kritikkverdige forhold i en virksomhet. Her er en huskeliste for deg som har arbeidsgiver-/personalansvar:

  • Varsling er omtalt i Arbeidsmiljølovens kapittel 2A. Her heter det innledningsvis i § 2 A 1: «Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet.»
  • Med «kritikkverdige forhold» menes forhold som er i strid med lov eller med etiske normer, for eksempel korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet, mobbing, trakassering (herunder uønsket seksuell oppmerksomhet) og overgrep.
  • Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide skriftlige rutiner for varsling. Dette gjelder «dersom forholdene i virksomheten tilsier det», men uansett for virksomheter med minst fem ansatte. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og de tillitsvalgte.
  • Vi anbefaler at det utarbeides skriftlige rutiner også i KA-virksomheter med mindre enn fem ansatte. I for eksempel en liten menighetsstab kan det være enda mer sårbart dersom varslingsaktuelle forhold skulle dukke opp og det ikke finnes klare rutiner lett tilgjengelig.
  • Rutinene skal inneholde oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, fremgangsmåte for varsling og fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling. Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle medarbeidere.
  • Loven forbyr gjengjeldelse mot varslere, men det er selvsagt tillatt for arbeidsgiver å ta til motmæle, så lenge ytringen ikke har en trakasserende form.
  • Vi anbefaler at rutinene inneholder et punkt om skriftlig loggføring av innkomne varsler.
  • Arbeidstaker har også rett til å varsle til offentlig myndighet/tilsynsorgan, så som Arbeidstilsynet, Økokrim eller Datatilsynet.

Deltakere og frivillige: Huskelisten over er laget for arbeidsgivere med tanke på å oppfylle varslingsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Kirkelig virksomhet innebærer imidlertid at mange mennesker møtes i sammenhenger der gjerne bare et fåtall har et arbeidsforhold i menigheten. Det er derfor viktig at både fellesråd, menighetsråd, bispedømmeråd og tilknyttede organisasjoner sørger for klare varslingsrutiner som også deltakere, frivillige og andre kan benytte seg av dersom kritikkverdige forhold skulle dukke opp på en kirkelig arena.

Les mer om varsling og se eksempel på skriftlige rutiner på KAs hovedside om varsling

Se også Arbeidstilsynets side om varsling

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med KA på 23 08 14 00. Be om å få snakke med noen i arbeidsgiveravdelingen.
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone