«Kirken – mer enn et forsamlingslokale»

Bilde: Gimmestad nye kirke i Gloppen i Sogn og Fjordane.
Publisert: 22/12/2017
Kirkebyggenes plass i norske steder og landskap er ikke så selvsagt lenger, skriver fagdirektør Oddbjørn Sørmoen i KA i et innlegg i Kommunal Rapport.

Den nye lov om tros- og livssynssamfunn vil få store konsekvenser for kirkebyggene som kulturminner, dersom den blir vedtatt i henhold til regjeringens forslag. Fagdirektør Oddbjørn Sørmoen i KA mener lovforslaget ser helt bort fra den identitet, den tilhørighet og det engasjement som knytter seg til kirkebyggene, kirkestedene og kirkegårdene våre.

«Norge er under endring. Mange steder bygges nå om til effektive ‘ikke-steder’, som antropologen Marc Augé kaller dem, der ingen gidder å stoppe med mindre de skal tanke opp bilen eller handle dagligvarer», skriver han i et debattinnlegg i Kommunal Rapport.

«Kirkebyggene derimot, bidrar sterkt til de norske ‘steders ånd’, ‘genius loci’ som professor Nordberg-Schulz kaller det, det som gjør et sted til et sted vi ønsker å være, og ikke bare et upersonlig rom vi beveger oss gjennom.

På mange områder blir landet vårt stadig mer mangfoldig. Norge er ikke lenger homogent. Like fullt har kirkebyggene en selvsagt plass ikke bare i vår historie, men også i vår egen tids omgivelser, hverdag og livsløp», skriver Sørmoen, som oppfordrer kommuner og lokalsamfunn til å svare på høringen. Den har frist 31. desember.

Les hele innlegget i Kommunal Rapport.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone