Ikke overrasket over diskriminerings-vedtak

Publisert: 19/12/2017
Bispedømme brøt likestillingsloven da en mann ble foretrukket framfor en kvinne for å oppnå kjønnsbalanse i staben. – Det er slik vi også tolker loven, sier direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har nylig avgjort en sak knyttet til en tilsettingssak i Den norske kirke. Nemndas konklusjon er at det aktuelle bispedømmerådet har brutt likestillingsloven da en mann ble ansatt fremfor en kvinne. Bispedømmerådets begrunnelse for valget av en mann, var å hensynta ønsket om bedre kjønnsbalanse. 

Nemndas avgjørelse er en stadfestelse av Likestillings- og diskrimineringsombudets konklusjon, som bispedømmerådet anket.
 
Bidrar til bedre bevissthet
– Vi er ikke overrasket over nemndas avgjørelse. På generelt grunnlag leser vi avgjørelsen som en stadfestelse av den fortolkning KA har av gjeldende lovverk, sier direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i arbeidsgiveravdelingen hos KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Det er positivt at også saker fra det kirkelige arbeidsliv i tvilstilfeller bringes inn for de instanser som forvalter lovverket om likestilling og diskriminering. Det bidrar til å skape bedre bevissthet rundt hvilke regler som gjelder, påpeker hun.
 
Ny likestillingslov fra 1. januar
– Vi arbeider nå med et rundskriv om ny likestillings- og diskrimineringslov som trer i kraft 1. januar 2018. Her vil vi komme tilbake med råd og konkrete vurderinger av aktuelle spørsmål kirkelige arbeidsgivere bør være oppmerksom på, sier hun.

Marit Halvorsen Hougsnæs opplyser også at KA og arbeidstakerorganisasjonene sammen vil gjennomføre felles opplæring for arbeidsgivere og tillitsvalgte på bispedømmenivå på nyåret 2018 for å gjennomgå kriterier og krav til tilsettingspraksisen i Den norske kirke.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone