Landskonferansen for kirkeverger; ledelse i en ny tid

Publisert: 14/11/2017
– Kjære kirkeverger! Velkommen til tre dager med faglig påfyll og sosialt nettverk. Begge deler er viktig, ikke minst med alle de endringene vi som kirke står i. Med disse ordene åpnet leder av Kirkevergelaget, Astrid Holmsen Krogh, Landskonferansen for kirkeverger.

200 kirkeverger fra hele landet er samlet til dager med påfyll. Ikke minst står forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn på dagsorden. Den overordnede tittelen for konferansen er ”Ledelse i en ny tid”. 
– Hvordan skal vi, som kirkeverger og daglige ledere, møte alle de endringene som er i samfunnet, i arbeidslivet, i kirken? Når forandringens vind blåser, kan du enten bygge le-skjermer eller vindmøller. Bygger vi le-skjermer og dermed passer på at alt er som det alltid har vært, eller ser vi muligheter for endringer og bidrar til å bygge de vindmøller vi tenker er fornuftige? Det er ikke nødvendigvis et enten-eller her. Jeg tror det er balansen mellom le-skjermer og vindmøller vi må finne. På den ene siden må vi gi oss de nødvendige pusterommene, på den andre siden må vi utnytte endringsvinden til å gi riktig kraft og retning. Hvordan kan vi, som ledere i lokalkirken, være med på å forme og gi innhold i den nye tiden, utfordret Astrid Holmsen Krogh.
 
Verdier i en endringstid
Innenfor i denne rammen snakket Erlend Dehlin, førstemanuensis ved NTNU, om ”Hvordan lede kunnskapsarbeidere i endringsarbeid”, og filosof Henrik Syse kåserte over temaet ”Kirkeledelse i forandringens tidsalder”. 
– Hvilke verdier ønsker vi kirken skal ha i fokus i denne endringstiden, spurte Syse, og reflekterte videre: Respekt, tillit, måtehold og tro bør være grunnleggende.

IKT og brukermedvirkning
Administrerende direktør i Rambøl Managment Consulting, Morten Skodbø, utfordret kirkevergene i IKT og ledelse.
– Godt digitalt lederskap har fokus på brukerorientering. Skal du få en gevinst av noe, må brukerne oppleve en merverdi. Hva ønsker brukerne? Personlig fremmøte, eller digital selvbetjening? Brev, telefon eller e-post? Vi sier vi lager systemer for brukerne, men alt for ofte spør vi dem ikke om hva de ønsker og trenger. Hvordan kan vi da forvente at tjenestene vi tilrettelegger brukes? Jobb med tydelig brukerperspektiv for å lykkes som ledere, foreslo Skodbø. 

– Den største utfordringen til kirken mener jeg er mangel på helhetstenkning innenfor IKT-området. Felles holdning til at vi som organisasjon kan få til mest sammen, vil gi stor gevinst. Jobber dere hver for dere, krever det langt mer ressurser målt i både tid og penger, avsluttet Skodbø.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone