Er din kirke en kandidat til å vinne prisen for sikring av kirkebygg 2017?

Fjorårets vinner ble Bamble kirkelige fellesråd
Publisert: 02/11/2017
KA har i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet etablert en pris som tildeles fellesråd (eller menighetsråd i ettsognskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg. Nå kan du foreslå kandidater.

Prisen er på 25 000 kroner og tildeles for målrettet arbeid med sikring av kirkebygg. Prisen vil deles ut årlig. Både fysiske og/eller organisatoriske tiltak vil bli vurdert, som for eksempel:

  • Langsiktig, systematisk og målrettet arbeid for bedre sikring av kirkebygg.
  • Nybrottsarbeid innen sikringsarbeid eller tiltak som har utvist særlig kreativitet eller innovasjon.
  • Tiltak som har bidratt til fellesløsninger, nye samarbeidsformer eller bedre samordning av sikringsarbeidet mellom ulike instanser.
  • Tiltak for bedre kirkesikring der både fysiske og organisatoriske tiltak er gjennomført på en helhetlig måte.
  • Andre tiltak for bedre kirkesikring som har utmerket seg på en positiv måte.

Aktuelle kandidater kan foreslås både av fellesrådet selv, av kirkelig tilsatte i fellesrådet, andre fellesråd, kommunen, Riksantikvaren, DSB, bispedømmerådene og andre samarbeidspartnere. En egen jury bestående av representanter fra både KA og Knif Trygghet vil utpeke vinneren av prisen.

Forslag til aktuelle kandidater skal være KA eller Knif Trygghet i hende innen 8. november. Send oss en e-post til ka@ka.no el. post@kniftrygghet.no for spørsmål eller forslag til kandidater, eller ta kontakt med Øystein Dahle i KA 23 08 14 00, el. Svein Rødskog i Knif Trygghet 23 68 39 00 for mer informasjon. 

Prispengene skal gå til et faglig, sosialt eller arbeidsmiljøtiltak blant tilsatte i fellesrådet.

I 2017 vil prisen deles ut på Kirkevergekonferansen 2017 som er i Trondheim den 13. og 14. november 2017.

I fjor gikk prisen til Bamble kirkelige fellesråd. En glad kirkeverge i Bamble, Astrid Gundersen, brukte prispengene på stabstur til Århus. 

– Vi hadde en fantastisk tur til Århus for pengene vi fikk. Der besøkte vi Århus domkirke og Skanderborg slottskirke. Fokuset var rettet på sikring, og mulige nye smarte idèer til hvordan sikre kirkene våre.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone