– Vær visjonær når fellesråd skal slås sammen!

Publisert: 26/10/2017
– Det er viktig å ha noen visjoner for kirken når kirkelige fellesråd skal slås sammen. Ikke bare gjør ting riktig, men tilfør kirken noe bedre, utfordret Øystein Dahle i KA på kurs for kirkelige fellesnemnder. Nærmere 1300 årsverk i den lokale kirken berøres av virksomhetsoverdragelse i forbindelse med sammenslåing av norske kommuner.
– Vær visjonær når fellesråd skal slås sammen!Deltakere på fellesnemndkurs i Oslo

122 kommuner skal innen 2020 slås sammen til 47 kommuner. I hver kommune skal det være ett kirkelig fellesråd. Dermed betyr sammenslåing av kommuner også sammenslåing av kirkelige fellesråd. Mange av de prosesser og oppgaver som kommunene står overfor, vil også gjelde for kirken. 

Sammenslåing som positiv prosess
– Vi håper sammenslåingen og omstillingen vil bli en positiv prosess for kirken om vi bare er bevisst på hva vi ønsker å oppnå. Realiser stordriftsfordeler uten at smådriftsfordelene svekkes. Bygg ut fagmiljøene i kirken, samtidig som den lokale forankringen og engasjementet utvikles. Og like viktig; jobb tett med kommunen under sammenslåingsprosessen både av praktiske grunner og av synlighetsgrunner. Gi kirken et enda bedre omdømme enn i dag, sier Dahle.

KA er svært opptatt av at de ansatte blir tatt vare på under arbeidet med å slå sammen fellesråd. 

– De tilsatte skal kjenne seg godt ivaretatt. Ingen gruppering eller sogn skal føle seg som tapere eller oversett. Et mål på dette er at flest mulig berørte sier VI om det nye fellesrådet, ikke DE, sier KA-direktøren.

Begrens risikoen
Stina Hansteen Soløy er KAs prosjektleder for sammenslåing av fellesråd, og hun peker på noen viktige faktorer som kan bidra til en mest mulig positiv sammenslåing.

– Det viktigste er å etablere en god prosjektorganisasjon med avklart ansvar og fullmakter. Sørg for tilstrekkelig finansiering av prosjektarbeidet, og vær ryddig, grundig og skikkelig i beslutningsprosessene. Involvering, deltakelse og demokratiske beslutninger er andre viktige stikkord, sier Solhøy.

Åpne prosesser og god informasjon til alle berørte og lokalsamfunnet er en avgjørende faktor. 

– Prosjektet om sammenslåing av fellesråd bør opprette en egen, felles nettside med møtereferater og annen informasjon. Bruk gjerne lokalavisen. Vær synlige og bygg gode og tillitsskapende relasjoner, fortsetter Solhøy. 

Kirkelig fellesnemnd
Kirkelig fellesnemnd er helt sentral i gjennomføringen av å bygge nytt fellesråd. Dette «samstyringsorganet» skal tenke helhet og ikke særinteresser.  Fellesnemnda kan gis fullmakter til for eksempel å vedta fremdriftsplan og prosjektbeskrivelse, til å tilsette kirkeverge for det nye fellesrådet, vedta ny organisering for nytt fellesråd, samt vedta kontororganisering. Fellesnemnda har imidlertid ikke beslutningsmyndighet over driften i eksisterende fellesråd. Fellesnemnda kan også få myndighet til å ansette en prosjektleder.

– Vær visjonær når fellesråd skal slås sammen!Deltakere på fellesnemndkurs i Oslo

– Dersom det er midler til det, anbefaler KA at det ansettes en prosjektleder som kan planlegge, administrere og drive prosessen framover. Denne prosjektlederen bør på

plass tidlig, oppfordrer Solhøy og peker på noen viktige suksessfaktorer:

  • Vær tydelig på roller og mandat. Dette gjelder ikke minst fellesnemndene
  • Tenk nytt! Vær raus! Lokal identitet, kultur og verdigrunnlag er viktig. Likeverdighet er et annet stikkord.
  • Ha en involverende og åpen tilnærming. En god dialog med de tillitsvalgte er viktig. Vær raus med informasjon og jobb effektivitet.
  • Ledelsen må være ambisiøs og tydelig.

Dagens fellesråd fungerer til de legges ned
Parallelt med fokus på sammenslåingen er det viktig at dagens fellesråd fungerer til de formelt legges ned. Kirkens daglige virke skal fungere lokalt selv om man skal slås sammen.

– Tenk felles informasjon, felles kommunikasjon og felles prosesser. Dessuten er dyktige kirkeverger som samarbeider positivt viktig for at prosessen skal lykkes, sier Stina Hansteen Solhøy.

Bruk KA!
Underveis i sammenslåingsprosessene vil det dukke opp mange spørsmål. Oppfordringen fra KA er tydelig:

– Bruk oss som en ressursbank! Ta kontakt så fort noe er uklart. Se på sammenslåingen som en mulighet til å vitalisere kirken lokalt, avslutter prosjektleder Stina Hansteen Solhøy. Hun arbeider til daglig sammen med blant annet seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie og andre rådgivere i KA om spørsmål og utfordringer knyttet til sammenslåingsprosesser.

I løpet av høsten kjører KA syv kurs for kirkelige fellesnemnder. Formålet er hjelpe rådsmedlemmene som sitter i nemndene til å gjøre en god sammenslåingsprosess. Påmeldingen er stengt, men send gjerne en forespørsel til KA dersom det er ønske om å være med.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone