Glimt fra lutherske kirkerom

Publisert: 13/10/2017
Norske kirkerom er fulle av avtrykk etter Martin Luther. Etter initiativ fra KA vil Vårt Land i noen uker fremover kjøre serien «Glimt fra norske kirkerom» på sin bakside. Hver dag vil en ny kulturhistorisk skatt fra en norsk kirke bli presentert.
Glimt fra lutherske kirkerom

Serien er et samarbeid mellom KA og NIKU-Norsk institutt for kulturminneforskning.

– Tanken var å få synliggjort reformasjonsjubileet på en litt mer morsom og folkelig måte enn de mer akademiske tilnærmingene. Vi har skapt en slags historiemosaikk, hvor mange små biter tegner et større bilde av all den flotte kirkekunsten som finnes i norske kirkerom. Dette sier Marit Wright, fungerende kommunikasjonssjef i KA.

Luther reformerte kirken. Hans intensjon var å få bukt med avlatspraksis og helgendyrkelse, ikke å rense kirkene for alt som minner om den gamle læren. For andre deler av den mangeslunkne, protestantiske bevegelsen, ble derimot selve kirkerommet og de gamle gjenstandene der selve symbolet på det man ville ha bukt med. I den mest dramatiske perioden ble det fjernet mange gjenstander i europeiske kirker.

I Skandinavia gikk det stort sett roligere for seg. Her ble reformasjonen innført av den danske kongen, ikke ved folkelig opprør. Først i 1537 kom reformasjonen til Norge. Som mye av det danskekongen foretok seg, var det først og fremst embedsmennene som i praksis levde opp til reformasjonens innhold. Folk flest fortsatte sitt liv i og utenfor kirken mest mulig uforstyrret av det som foregikk i København og enda lenger unna. 

– Resultatet er at de etter-reformatoriske, norske kirkerommene inneholder mange gamle gjenstander som enten ble brukt videre som de var, eller gjennomgikk til dels kreative gjenbruksløsninger. Folk ville hindre at vakre kunstverk som menigheten satte pris på og var glad i, ble kastet ut. Altertavler og alterskap ble for eksempel bygget om eller malt. Slik kunne de fortsatt være i kirkerommet samtidig som de formidlet den nye læren. Andre kunstverk fikk stå som før, slik som korskillene. Dette sier Kjersti Kambestad, spesialrådgiver i KA.

Hva har vi da brukt, innredet og prydet våre lutherske kirkerom med de siste 500 årene? 

– Les baksiden på Vårt Land de neste ukene. Vi håper historiemosaikken vil gi glade og informative blikk inn i dagens norske kirkerom, sier Kambestad. 

Tekstene og bildene fra Vårt Land vil også bli lagt ut på reformasjonsjubileum2017.no.

For bilder av flere vakre kirkerom, se kirkesøk.no.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone