Velkommen til Landskonferansen for kirkeverger

Publisert: 04/10/2017
13.-15. november er det igjen klart for landskonferansen for kirkeverger. Konferansen arrangeres annethvert år og er i år lagt til kirkehovedstaden Trondheim. 160 stykker har allerede meldt seg på!

Etter at den første invitasjonen ble sendt ut, har høringen «Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn» kommet fra Kulturdepartementet. Programmet til konferansen er derfor justert noe slik at det blir rikelig med tid til å diskutere høringsforslaget.

Påmeldingsfristen er fredag 13. oktober.

Justert program for Kirkevergekonferansen finner du her.

KAs første reaksjon på «Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn» finner du her.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone