Nye personvernregler fra juli 2018

Publisert: 04/10/2017
I juli 2018 får Norge nye personvernlovgivning. Da erstattes dagens regelverk med EUs personvernforordning (GDPR).

Dagens regelverk er fra 2000 og er basert på EUs personverndirektiv fra 1995. Det ble laget før de før de fleste av oss engang visste hva internett var.

For å styrke tilliten til digitale tjenester, gjøre det lettere å utveksle personopplysninger mellom land og styrke EU borgeres rettigheter, startet EU i 2012 arbeidet med et felles europeisk personvernregelverk. Resultatet er personvernforordningen (GDPR) som ble vedtatt i april 2016 og gjelder fra mai 2018. Den er EØS-relevant, som betyr at den også skal innføres i Norge. Derfor får vi nye personvernregler i Norge i mai 2018.

Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte, medlemmer, brukere og kunder, behandler personopplysninger. De nye reglene vil derfor få stor betydning for kirkelige og frivillige virksomheter. De overordnede prinsippet i de nye reglene er at alle som behandler personopplysninger, plikter å ta hensyn til personvern i alle sine systemer og rutiner. 
Noen hovedpunkter i de nye reglene:

  • Alle databehandlere får nye og skjerpede plikter
  • Alle skal ha en personvernerklæring
  • Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser
  • Mange virksomheter må opprette personvernombud
  • Borgerne får nye rettigheter som virksomhetene må oppfylle (bl.a. retten til å bli glemt, rett til å kreve begrensinger mv.)

Med et nytt og strengere personvernregelverk på trappene er KA opptatt av at medlemmene skal kjenne til og forstå hva det nye regelverket betyr for daglig drift av virksomhetene. KA vil i samarbeid med bl.a. Kirkerådet bidra med informasjon, veiledning og kurs innenfor dette området, nærmere informasjon om dette vil komme i blant annet nyhetsbrev senere i høst. Vi vil også anbefale medlemmer å være oppmerksomme på lokale kurs i de nye personvernreglene i regi av for eksempel kommuner og andre aktører. 

For mer informasjon vil vi henvise til Datatilsynets sider.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone