Prosjektmedarbeider (rådgiver) kommunereform

Publisert: 22/09/2017
KA vil utvide vår kapasitet på rådgivning/ opplæring. Vi søker derfor etter en ny medarbeider i en prosjektstilling i 2 år, for å styrke vår prosjektorganisasjon som jobber med sammenslåing av fellesråd som konsekvens av kommunereformen. 

425 av KAs medlemmer er kirkelig fellesråd, som er Den norske kirkes styringsorgan på kommunenivå. Kommunereformen vil medføre at om lag 100 av våre medlemmer må gjennom en sammenslåing med ett eller flere andre fellesråd. En slik virksomhetsoverdragelse medfører betydelig omstilling, og en rekke økonomiske, arbeidsrettslige, organisatoriske og styringsmessige problemstillinger som må håndteres. 

KA bistår våre medlemmer slik at det lokale omstillingsarbeidet kan gjennomføres på en måte som sikrer medbestemmelse, demokrati, kvalitet og ryddighet slik at kirken kan komme styrket ut av sammenslåingen. KAs arbeid med kommunereformen ledes av en prosjektleder, og flere rådgivere bistår inn i dette feltet. Den nye stillingen vil inngå i dette teamet.

Arbeidsoppgaver

 • Skriftlig og muntlig rådgiving overfor medlemmene i spørsmål knyttet til sammenslåing av kirkelig fellesråd
 • Utvikling og gjennomføring av opplæringstiltak og seminarer som kan bidra til gode og ryddige lokale prosesser
 • Utvikling av faglige ressurser, veiledninger og nettinformasjon innenfor fagområdet
 • Deltagelse i faglige nettverk
 • Deltagelse i utviklings- og konsulentoppdrag på grunnlag av faglige forutsetninger og medlemmenes behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen samfunnsfag og/eller erfaring fra rådgivning og/eller prosjektledelse fra virksomheter i omstilling/sammenslåingsprosesser
 • Kjennskap til kirkelig og/eller offentlig sektor
 • Evne til å analysere, forstå og sortere rettslige, organisatoriske og kulturelle utfordringer i virksomheter som skal gjennomføre betydelig omstilling

Personlige egenskaper

 • Faglig trygghet og væremåte som bidrar til å skape tillit hos medlemmer og samarbeidspartnere
 • Motivasjon til å bidra til utviklingen av Den norske kirke som en demokratisk forankret folkekirke
 • Erfaring med formidling og informasjonsvirksomhet
 • Selvstendighet, strukturert, initiativrik og samarbeidsorientert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjonsordning i KLP
 • Spennende utfordringer i en dynamisk organisasjon

KA legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist:16.10.2017

Kontaktinfo:

Øystein Dahle, Direktør, 995 04 440

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone