Høye miljøambisjoner for nye Tau kirke

Publisert: 19/09/2017
Mandag 18. september ble fire arkitektforslag for ny kirke i Tau sentrum presentert. Strand kirkelige fellesråd har lagt opp til en meget høy miljøstandard for sitt nye kirkebygg.

Allerede i 2016 var Strand fellesrådet først ute med å legge solceller på et norsk kirketak. Dermed ble Strand kirke en plusskirke, det vil si en kirke som på årsbasis produserer mer strøm enn den selv trenger. Overskuddet av strøm leveres inn på nettet og selges til høystbydende.
Nå er målet at den nye Tau kirke også skal bli plusskirke. 

– Strand kirkelige fellesrådet har fulgt KAs miljøspesifikasjon til punkt og prikke. Kirken skal blant annet miljøklassifiseres med BREEAM NOR. Dette er et miljøklassifiseringsverktøy som brukes i planleggings- og byggefasen. BREEAM NOR øker kirkebyggets kvalitet og miljøstandard betraktelig og reduserer energiforbruket med ca. 15%. Dette sier Harald Ringstad, seniorrådgiver i KA.

En jury oppnevnt av byggekomiteen skal nå avgjøre hvilke av forslagene som vinner konkurransen. Juryen har frist til november med å si hvordan den ønsker kirken skal bli seende ut. Byggekomiteen legger videre opp til et folkemøte i slutten av november for å presentere vinnerforslaget. 

Byggestart for kirken blir sommeren 2018. Målet er at bygget skal stå ferdig i november 2019. Total kostnadsramme er 56 millioner kroner. Av dette skal menigheten samla inn 6 millioner kroner. Resten bevilger kommunen.

De ulike forslagene har fått følgende navn:

"Heima"
"Samspill"
"Sentrumskirken"
"Vaffelhjerte"

Klikker du på navnene, vil du få opp tegninger av de ulike forslagene.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone