Tidenes oppslutning om Kirkekontroll

Publisert: 14/09/2017
– Takk til alle fellesråd som har svart på spørsmål om tilstanden til 1629 kirker. Da svarfristen gikk ut natt til mandag 11. september, var svarprosenten tett opp mot 100%. Aldri før har så mange svar blitt levert, sier prosjektleder Cathrine Lillo-Stenberg.
Tidenes oppslutning om KirkekontrollProsjektleder Cathrine Lillo-Stenberg med kollega Harald Ringstad

Gjennom undersøkelsen får KA inn opplysninger som er viktig for det videre arbeidet på kirkebyggfeltet fremover. Noen av spørsmålene som stilles, er de samme fra år til år innenfor sikring, Enøk og tilstand. 

– Årets svar vil nå bli sammenlignet med svarene fra de tre foregående Kirkekontrollene. De ble gjennomført i 2006, 2010 og 2013 og vi kan peke på utviklingstrekk over tid. Resultatene publiseres i en rapport som KA bruker ovenfor myndighetene. Målet er å få rettet det politiske søkelyset på utfordringer knyttet til vedlikehold av Kirkebygg. Rapporten får erfaringsmessig også stor mediainteresse, sier Lillo-Stenberg.
   
I årets undersøkelse har KA hatt et ekstra fokus på klimarelaterte spørsmål. Dette blir et viktig tema i årene som kommer. Blant annet har Riksantikvaren gjennomført en grundig undersøkelse av alle stavkirkene med tanke på klimarelaterte utfordringer fremover. I løpet av 2018 vil KA se på utfordringer og tiltak for kirkebygg knyttet til klimautfordringer med bakgrunn i dataene fra Kirkekontroll og Riksantikvaren. 

Et av spørsmålene i årets undersøkelse gikk på bruk av tjære på kirkebygg. 

– Det viser seg at mye av kunnskapen om produksjon og påføring av tjære har gått tapt. Dette er bakgrunnen for at KA har blitt part i et nordisk nettverk om bruk av tjære. I løpet av de neste 5 årene vil det derfor bli gjennomføring samlinger i de nordiske land hvor målsettingen er å bygge opp kunnskap om tjære. Kunnskapen skal brukes i den praktiske forvaltningen av bygg, sier prosjektlederen. 

– KA ønsker å takke alle som har bidratt til den gode oppslutningen. Hver enkelt besvarelse er et bidrag til å kunne peke på tendenser på et mer overordnet nivå. Slik får vi synliggjort viktige områder vi kan jobbe videre med fremover, sier Cathrine Lillo-Stenberg.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone