Ny runde med ledernettverk

Publisert: 16/08/2017
KA startet tidligere i år opp to ledernettverk. Nå kommer det et til!

«Nettverkene har vært en stor suksess,» forteller prosjektleder Torbjørg Aalborg. Hun har siden våren 2017 ledet to nettverk, ett for ledere i kirkelige virksomheter og ett for personalsjefer og HR-ansvarlige. Dette har vært et pilotprosjekt og KA utvider nå med enda et ledernettverk. «Vår opplevelse er at dette både styrker lederkompetansen til den enkelte og bidrar til å bygge relasjoner man ellers ikke ville hatt.»

Torbjørg Aalborg har lang erfaring fra arbeidslivet som leder, har arbeidet innen helse- og omsorg i klinisk arbeid, i politikken på nasjonalt nivå og i næringslivet på arbeidsgiversiden.  Hun har lang erfaring i å lede ulike nettverk med toppledere og mellomledere, og er kjent for å skape trygghet og tillit i nettverkene.

Arbeidsformen vil bestå av «caser» foreslått av deltakerne som gruppen som helhet skal diskutere sammen. «Vi kan invitere eksterne innledere ved behov, men vi ønsker at deltakerne selv skal være aktive i å presentere saker, diskutere, kort og godt: Å få bruke sin erfaring og få gleden av andres erfaring,» sier Aalborg.

Det nye ledernettverket vil være sammensatt av 10-15 ledere fra ulike typer kirkelige virksomheter og organisasjoner og de vil møtes fem ganger i løpet av et år. Første møte vil bli torsdag 18.januar 2018. 

For interesserte, se vedlagt invitasjon.
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone