Spørsmål og svar om tariff 2017

Publisert: 05/07/2017
Vi har satt opp en side med de vanligste spørsmålene om årets lønnsoppgjør, og svar til disse. Forhåpentligvis kan du her finne svar på det du eventuelt måtte lure på i denne forbindelse. Siden vil oppdateres fortløpende.


Innholdsoversikt:

1. Jeg har en arbeidstaker som ligger over minstelønn. Skal arbeidstakeren likevel ha fullt tillegg?
2. Er det noen som ikke skal ha tillegg? 
3. Arbeidstaker ligger i lønnsgruppe 3 med 5 års ansiennitet. Får han ikke da tillegg?
4. Hvordan avgjør jeg lønn for en som er nyansatt etter 01.05.2017?
5. Jeg har en ansatt i kapittel 4, men uten fastsatt minstelønn/ unormert stiling. Får denne noen regulering?
6. Vi hadde en daglig leder (stillingskode 5241) som ble ansatt 10.04.2017 og en annen som ble ansatt 10.05.2017. Skal begge arbeidstakerne ha lønnstillegg på 2,0 prosent?
7. Skal arbeidstaker ha tilleggene både i tabell 1 og fra lønnstabellen (tabell 2) gjeldende fra 01.05.2017?
8. Jeg har en ansatt i lønnsgruppe 1 med mer enn 20 års ansiennitet. Får denne noen tillegg?
9. Skal prestene i stillingskode 5226 har godtgjøring for ubekvem arbeidstid?
10. Er det lokale lønnsforhandlinger i 2017?
11. Er det lokale lønnsforhandlinger for ansatte i kapittel 3 og 5 i 2017?
12. Kommunen eller et eksternt firma kjører lønn for oss. Er det greit at disse ringer direkte til KA for å spørre om eventuelle uklarheter?
13. Jeg har forsøkt så godt jeg kan, men skjønner ikke noe av dette. Hva gjør jeg?


1. Jeg har en arbeidstaker som ligger over minstelønn. Skal arbeidstakeren likevel ha fullt tillegg?
Alle arbeidstakere i HTA kapittel 4 som var ansatt per 30.04.2017 og som er innplassert i en lønnsgruppe skal ha det tillegget som ligger i tabell 1, jf. rundskriv 08/2017 side 1. 

2. Er det noen som ikke skal ha tillegg?
Alle som er ansatt i HTA kapittel 4 innen 30.04.2017 skal ha tillegg. De med normert minstelønn, skal ha fra tabell 1. De som er ansatt i stillinger uten fastsatt minstelønn/ unormerte stillinger skal ha påslag på 2,0 prosent. De som er ansatt 01.05.2017 eller senere blir innplassert i den nye lønnstabellen hvor tilleggene allerede er innarbeidet (se tabell 2). 

3. Arbeidstaker ligger i lønnsgruppe 3 med 5 års ansiennitet. Får han da ikke tillegg?
Jo, han får tillegget for lønnsgruppe 3 med (minst) 4 års ansiennitet, kroner 2500. Lønnstillegget gis til alle som har oppnådd en gitt ansiennitet. For eksempel gis lønnstillegg for 6 år til alle som har mellom 6 og 8 års ansiennitet pr. 31.07.2017.

4. Hvordan avgjør jeg lønn for en som er nyansatt etter 01.05.2017?
For ansatte med tiltredelse fra 01.05.2017 plasseres direkte inn i tabellen i vedlegg 1 til rundskriv 08/2017 (tabell 2) Man skal da kun forholde seg til utregnet laveste årslønn i tabellen rundskrivets vedlegg 1. 

5. Jeg har en ansatt i kapittel 4, men uten fastsatt minstelønn/ unormert stiling. Får denne noen regulering?
Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219,5201, 5102, 5224, 5245 og 5199 (stillinger uten fastsatt minstelønn/ unormerte stillinger i kapittel 4) gis det et tillegg på 2,0 prosent med virkning fra 01.08.2017. Grunnlaget for prosentøkningen er lønn per 30.04.2017.

6. Vi hadde en daglig leder (stillingskode 5241) som ble ansatt 10.04.2017 og en annen som ble ansatt 10.05.2017. Skal begge arbeidstakerne ha lønnstillegg på 2,0 prosent?
Nei, det er bare arbeidstakeren som er ansatt 10.04.2017 som skal ha tillegg på 2,0 prosent. De som er ansatt 1.05.2017 eller senere har ikke krav på tillegget. 

7. Skal arbeidstaker ha tilleggene både i tabell 1 og fra lønnstabellen (tabell 2) gjeldende fra 01.05.2017?
Nei. Ingen skal ha tilleggene fra den lønnstabellen i forbindelse med tariffoppgjøret i år. Denne skal kun benyttes for de som endrer ansiennitetsgruppe etter 01.05.2017. Påslaget i vedlegg 1 (tabell 2) gjelder bare ved ansiennitetsopprykk, og skal kun gis i forbindelse med det.

8. Jeg har en ansatt i lønnsgruppe 1 med mer enn 16 års ansiennitet. Får denne noen tillegg?
Alle som har 16 års ansiennitet skal ha 4 500 kroner i tillegg. Ingen med 16 års ansiennitet eller mer skal tjene mindre enn 389 200 kroner.

9. Skal prestene i stillingskode 5226 har godtgjøring for ubekvem arbeidstid?
Ja, de skal ha tilleggene som følger av HTA kapittel 1, paragraf 5

10. Er det lokale lønnsforhandlinger i 2017?
Ja, i år er det lokale forhandlinger for ansatte i HTA kapittel 4, med pott på 0,9 %. Virkningsdato 01.09.2017 for fellesråd m. fl. Virkningsdato 01.11.2017 for rettssubjektet Den norske kirke.

11. Er det lokale lønnsforhandlinger for ansatte i kapittel 3 og 5 i 2017?
For ansatte i HTA kapittel 3 og 5 må det foretas en lokal prosess. Dette framgår av rundskriv 08/2017.

12. Kommunen eller et eksternt firma kjører lønn for oss. Er det greit at disse ringer direkte til KA for å spørre om eventuelle uklarheter?
Ja. 

13. Jeg har forsøkt så godt jeg kan, men skjønner ikke noe av dette. Hva gjør jeg?
Ring KA!

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone